دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت حمل و نقل 2021

دانلود پاورپوینت حمل و نقل 2021

دانلود پاورپوینت حمل و نقل 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت حمل و نقل

فایل پاورپوینت رابطه حمل و نقل با اراضی شهری،در حجم 22 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
هدف كلان این تحقیق ارائه ى راهبرد تئورى و عملى جهت ایجاد و تقویت ساز و كار ارتباط و هماهنگى بین برنامه ریزى حمل و نقل شهرى و برنامه ریزى كاربردى اراضى شهر با هدف مكان یابى بهینه كاربرى شهریست. اهداف خرد عبارتند از بررسى تاثیر كاربرى هاى مختلف بر سیستم حمل و نقل شهرها ، تخصیص ترافیك به شبكه ها بر پایه ى نوع كاربرى ها ، توزیع كاربرى ها بر اساس سلسله مراتب شبكه ارتباطى ، كاهش تعداد و زمان سفر از طریق توزیع مناسب كاربرى ها ، بهبود تردد از طریق توزیع مناسب فضایى كاربرى ها، كمك به طراحى شهر بر اساس نگرش سیستمى ، هدایت روند توسعه شهر ها با پیش بینى صحیح كاربرى ها و شبكه ارتباطى.
كاربرى زمین و سیستم حمل و نقل مانند طرفین یك معادله هستند كه تغییراتشان روى هم اثر میگذارد. نوع كاربرى و تراكم آن ، ظرفیت شبكه و توان شبكه نوع كاربرى زمین و تراكم آنرا تعیین میكند.

فهرست مطالب:
مقدمه
اهداف تحقیق
رابطه متقابل كاربرى زمین و حمل و نقل
جایگاه كاربرى اراضى در نظریه سیستمى
تعریف سیستم حمل و نقل
تشریح برنامه ریزى حمل و نقل شهرى با برنامه ریزى كاربرى اراضى شهرى
اهمیت برنامه ریزى كاربرى اراضى شهرى
رابطه تنگاتنگ كاربرى زمین و حمل و نقل
فرایند برنامه ریزى كاربرى زمین
متغیر های مؤثر در تولید سفر های شهری
شناخت عناصر ترافیکی و ارتباط آن با مکانیابی کاربری های شهر
سلسله مراتب شبکه معابر شهری
سلسله مراتب دسترسی
تحلیل وظایف مختلف راه های درون شهری
شبکه دسترسی
اصول ترافیکی
نحوه دسترسی به کاربری ها

این فایل با فرمت پاورپوینت در 22 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت ترمینال TWA(10اسلاید)

دانلود پاورپوینت حمل و نقل 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا