دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارد بخش قلب بیمارستان 2021

دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارد بخش قلب بیمارستان 2021

دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارد بخش قلب بیمارستان 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت ضوابط و استاندارد بخش قلب بیمارستان

 

بخش فضای خدماتی قلب بیمارستان در 4 سطح برنامه ریزی می شود:

  1. اتاق مشاوره در معاینه قلب همراه با اتاق الکتروکاردیوگرافی در درمانگاه بیمارستان
  2. اتاق تجدید حیات قلبی و تنفس در بخش اورژانس
  3. فضای مراقبت های ویژه قلب در بخش icu
  4. اتاق های بستری در بخش داخلی -جراحی برای ادامه حیات….

فهرست مطالب

این فایل شامل6 بخش می باشد وهرکدام از بخش ها از اجرای زیر تشکیل شده اند:

  • بخش قلب

فصای بستری-ایستگاه پرستاری- فضای دارو- اتاق تمیز- پارک تجهیزات پزشکی- wc- اتاق چمع آوری کثیف- انبار رخت تمیز- انبار تجهیزات- اتاق نظافت- آبدارخانه- سرپرستاری- اتاق استراحت کارکنان- رختکن کارکنان و…

  • خدمات قلب اورژانس:

اتاق تجدید حیات(یک واحد- 2 واحد- 4 واحد)

  • مجموعه خدمات قلب( آموزش پزشکی)

اتاق کنفرانس- دفاتر پزشکی استادورزیر- اتاق مطالعه و گزارش نویسی دانشجویان- آزمایشگاه تحقیقات- wc- سالن انتظار- اطلاعات و پذیرش- صندوق -wc کارکنان- اتاق نظافت- اتاق مسئول درمانگاه قلب- اتاق دارو- اتاق الکتروکاردیوگرافی- اتاق مشاوره و معاینه- منشی درمانگاه- فضای پارک ترولی اورژانس- سالن انتظار فرعی- اتاق کار تمیز- اتاق کار کثیف- رختکن کارکنان- اتاق هوارسان- پله برقی- اتاق مشاوره- ورودی درمانگاه و…

  • icu

 فضای بستری- ایستگاه پرستاری- فضای رفت و آمد- پارک تجهیزات پزشکی- اتاق کار کثیف- فضای پیش ورودی- اتاق رختکن کارکنان- اتاق سرپرستاری- آبدارخانه- ااق خوابو مطالعه پزشکان- اتاق انتظار همراهان- انبار مبلمان- انبار وسایل و تجهیزات- اتاق تعمیرات – اتاق هوارسان و…

  • inter icu

فضای بستری- ایستگاه پرستاری- اتاق ایزوله- وش بیمار- wc-  فضای دارو- پارک تجهیزات پزشکی- فضای پیش ورودی- اتاق پزشک- آبدارخانه- رختکن- اتاق نظافت- اتاق سرپرستاری و….

  • اتاق کاتترایزاسیون قلب

سالن انتظار فرعی- منشی بخش -wc رختکن کارکنان ایستگاه پرستاری- اتاق منشی مدیر- اتاق کانتریزاسیون- اتاق ژترانور و کامپیوتر- سرپرستاری- اتاق پزشکان- کتابخانه- ااق استراحت کارکنان- سرتکنسین بخش- اتاق پزشکان و…

دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارد بخش قلب بیمارستان 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا