دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود دانلود پروژه کردناسیون شیمی 2021

دانلود دانلود پروژه کردناسیون شیمی 2021

دانلود دانلود پروژه کردناسیون شیمی 2021

لینک دانلود محصول

پروژه کردناسیون شیمی

این محصول در قالب فایل word و در 96 صفحه تهیه و تنظیم شده است.


 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.


عناوین :
    چکیده
    كالیكسـارنها
    تاریخچه
    جداسازی و تخلیص
    نقطه ذوب
    ماورای بنفش
    طیف جرمی
    مطالعه تئوریك بر روی كنفورماسیون كالیكسارن
    كنفورماسیون كالیكسارنها در محلول
    سنتزكالیكس(4)آرن
    سنتز یك مرحله ای در محیط اسیدی
    سنتز یك مرحله ای در محیط بازی
    سنتز كالیكسارنهای غیرمتقارن و كایرال
    مشتق سازی
    مشتق سازی از موضع بالا
    واكنش هالوژن دار كردن
    واكنش نیتراسیون
    واكنش اكسیداسیون
    اكسیداسیون گروه متیلن
    مشتق سازی از موضع پائین
    واكنش استری كردن
    کاربرد ترکیبات کالیکسارن
    تشكیل كمپلكس در كالیكسارنها
    تاثیر كنفورماسیون روی خواص كمپلكس كنندگی و یون دوستی كالیكس(4)آرن
    دخالت حلال در مكانیسم واكنشها
    حلالهای قطبی و یونی كننده مانند آب،اتانول و متیل سولفوكسید: DMSO
    حلالهای غیر قطبی مانند بنزن، تتراكلرید كربن و كلروفرم
    سینتیك و مكانیسم واكنشهای تركیبهای كوئوردیناسیون
    عاملهای موثر بر سرعت واكنشها
    روشهای اندازه گیری سرعت واكنش كمپلكسها
    روش ایستا « استاتیك»
    روش آمیختن سرعت یا جاری كردن
    روش بازگشت به حالت تعادل
    طیف سنجی فرابنفش و مرئی
    قانون بیرلامبرت
    طیف جذبی و جهشهای الكترونی
    طیف جذبی انتقال بار
    فصل سوم بخش تجربی
    روش تحقیق
    مواد شیمیایی
    وسایل و تجهیزات مورد استفاده
    دستگاه UV-Vis، Camspec
    روش تهیه محلولها
    روش کار
    فصل چهارم بحث و نتیجه گیری
    بحث و نتیجه گیری
    پیوست طیفهای HNMR، CNMR و IR
    مراجع

دانلود دانلود پروژه کردناسیون شیمی 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا