دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی موزه ها 2021

دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی موزه ها 2021

دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی موزه ها 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی موزه ها

 

بخشی از متن پاورپوینت :
تعریف موزه
گالری ها که برای نمایش آثار هنری و اشیاء فرهنگی و علمیمورد استفاده قرار می گیرند باید دارای شرایط زیر باشند:
1-از نظر حفاظتدر مقابل خرابی ، دزدی ، آتش سوزی ، رطوبت ، خشکی بیش از حد ، نور شدید آفتاب و گرد وغبار مطمئن باشند .
2-در شرایط عادی، زاویه ی دید انسان (54 یا 24 درجه بهبالای سطح تراز چشم) در مورد تصویری که در فاصله ی 10 متری قرار داشته و سطح آنکاملا روشن است موقعی حاصل می شود که ارتفاع تصویر آویخته شده 4900 میلیمتر دربالای سطح دید و 700 میلیمتر به پایین سطح ادامه داشته باشد. تنها در مورد تصاویربزرگ چشم انسان مجبور است از پایین تصویر تا به بالای زاویه ی دید حرکت کند. بهترینموقعیت برای نصب تصاویر کوچک (نقطه تاکید: سطح افق در تصویر) عبارت از محلی هم ترازبا دید تماشاگر است .
3-اشیاء مورد نمایش باید طوری قرار داده شوند کهبدون زحمت در معرض دید مردم قرار بگیرند…

فهرست مطالب : 
تعریف موزه
گالری ها
آمفی تئاتر  
 کتابخانه
پژوهشی
تاسیسات
آموزشی انبار
پارکینگ
تاسیسات
استانداردهای موزه 
اداری

دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی موزه ها 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا