دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود تحقیق زمین شناسی – سنگ های آذرین 2021

دانلود تحقیق زمین شناسی – سنگ های آذرین 2021

دانلود تحقیق زمین شناسی – سنگ های آذرین 2021

لینک دانلود محصول

در این پروژه تحقیق زمین شناسی – سنگ های آذرین در 23 صفحه به صورت فایل word به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

 سنگها به چند دسته تقسیم میشوند؟

 سه دسته بزرگ از سنگ ها وجود دارند

 سنگ آذرین چگونه تشکیل می شود؟

 چگونه می توان گفت سنگی آذرین است؟

 سنگ های آذرین از چه موادی ساخته شده اند؟

 بافت سنگ های آذرین به طور کلی شبیه :

 ماگما چیست؟

 عوامل موثر در تشکیل ماگما کدام اند؟

 آب چه نقشی در تولید ماگما دارد؟

 اجزای ماگما کدام اند؟

 دمای ماگما چقدر است؟

 تفاوت ماگما و گدازه چیست؟

نحوه تشکیل سنگ آذرین از ماگما:

 سنگ های آذرین درونی و بیرونی :

 تعریف سنگ های آذرین درونی:

 تعریف سنگ های آذرین بیرونی:

 تقسیم بندی سنگهای آذرین از نظر ساخت:

 تعریف ساخت حفره‌ دار:

 تعریف ساخت متراکم :

تعریف ساخت مطبق یا جهت یافته:

 تعریف ساخت برشی:

 تعریف ساخت پورفیری:

 تعریف ساخت دانه‌ای :

 تعریف ساخت پگماتیتی :

 تعریف بافت سنگ های آذرین:

 بافت سنگهای آذرین بصورت زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

 تعریف بافت درشت بلور:

 تعریف بافت دانه ای:

 تعریف بافت پورفیروئید :

 تعریف بافت پگماتیتی:

 تعریف بافت پگماتیک گرافیک:

 تعریف بافت کروی:

 تعریف بافت آپلیتی:

تعریف بافت ریز بلور :

 تعریف بافت دانه‌ای ریز بلور:

 تعریف بافت میکرولیتیک:

 تعریف بافت میکرولیتیک پورفیریک:

 تعریف بافت دلریتی:

تعریف بافت شیشه‌ای :

تعریف بافت شیشه‌ای مرواریدی:

 تعریف بافت هیالو پورفیریک :

 تعریف بافت هیالو اسفرولیتیک:

 تعریف بافت دیاپلکتیک :

 تعریف بافت اوتاکسیتیک:

 کاربرد سنگ های آذرین:

 جدول بافت وساخت وکانی های تشکیل دهنده سنگ های آذرین:

دانلود تحقیق زمین شناسی – سنگ های آذرین 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا