دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت معرفی بافت های فرسوده شهر تهران (برنامه ها و رویکردها) 2021

دانلود پاورپوینت معرفی بافت های فرسوده شهر تهران (برنامه ها و رویکردها) 2021

دانلود پاورپوینت معرفی بافت های فرسوده شهر تهران (برنامه ها و رویکردها) 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت معرفی بافت های فرسوده شهر تهران (برنامه ها و رویکردها)

 

بخشی از متن پاورپوینت :
ناپایداری
معرف فقدان سیستم سازه ای مناسب و غیر مقاوم بودن ابنیه ، به ویژه در هنگام وقوع زلزله است ، که در زمان احداث آنها رعایت موازین فنی و مقرارات ملی ساختمان نشده است.
نفوذ ناپذیری 
معرف عدم دسترسی های مناسب و عدم وجود معابر با عرض کافی برای حرکت سواره است،بطوریکه عمده عرض معابر در آنها در حال حاضر کمتر از 6 متر است.
ریزدانگی
معرف فشردگی بافت و کوچکی و کثرت قطعات(پلاک یا پارسل) با مساحت اندک است ، که طبق ضابطه مذکور و در حال حاضر قطعات زیر200متر مربع را شامل می شود …

فهرست مطالب : 
ناپایداری
نفوذ ناپذیری 
 ریزدانگی 
ناپایداری ، نفوذ ناپذیری، ریزدانگی
مقایسه بافت فرسوده دارای سه شاخص با کل شهر تهران
فراوانی مساحت عرصه قطعات مسکونی بافت
اسناد حاکم بر برنامه بافت فرسوده شهر تهران
نگرش به بافت فرسوده
بافت فرسوده و اصلاح الگوی مصرف
راهبردهای سازمانی 
ساختار سازمانی گذشته
اقدام راهبردی تغییر ساختار سازمانی
برنامه سال 1388 سازمان
چالش های پیش رو
تحقق پذیری طرحها 
  جلب اعتماد مردم و سرمایه گذاران 
 تعامل با دولت 
وضعیت اقتصادی
مکاتبات اخذ مجوز اوراق مشارکت

دانلود پاورپوینت معرفی بافت های فرسوده شهر تهران (برنامه ها و رویکردها) 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا