دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت مونتاژمکانیکی 2021

دانلود پاورپوینت مونتاژمکانیکی 2021

دانلود پاورپوینت مونتاژمکانیکی 2021

لینک دانلود محصول

 

توضیحات:
 فایل پاورپوینت بررسی مونتاژ مکانیکی،در حجم 268 اسلاید قابل ویرایش.
بخشی از متن:
الف – كلیات: اتوماسیون و دلایل فراگیری مونتاژ مكانیكی
 اكثر كارخانجات ایران از درجه اتوماسیون نسبتاً پائینی برخورداند.
 منظورازاتوماسیون، یك كارخانه بزرگ برای تولید یك قطعه مشخص نیست. 
 بلكه اتوماسیون محدوده بسیار وسیعی دارد و یك تكنولوژی پیوسته است.
كار مهندسین صنایع در كارخانه های اتوماتیك: 
‹‹تماما نیازمند دانش درخصوص روشهای تولید و مونتاژ می باشند ››
طراحی و اصلاح چگونگی جریان مواد و قطعات 
                             (ورودی و خروجی هر ماشین)
 طراحی و اصلاح خطوط تغذیه و مونتاژ
– طراحی استقرار ماشین آلات مختلف تولیدی
 برنامه ریزی فرآیندهای تولید Process    Planning
 – طبقه بندی قطعات برای تولید        Group     teehnology
فهرست مطالب:
الف – كلیات 
ب – تاریخچه مونتاژ قطعات تولیدی
ج – روشهای مختلف مونتاژ
د – سیستم های انتقال قطعات در خط مونتاژ
هـ – تغذیه كننده های ارتعاشی، كاسه ای و رفت و برگشتی
و – مكانیزم انتقال قطعات در تغذیه كننده ها
ز – دستگاههای جهت دهنده به قطعات مونتاژی و مكانیزم آنها
ح – خطوط تغذیه و مكانیزم قرار دادن قطعات در خط
ط – نحوه كاركرد ماشین های مونتاژ و مسائل اقتصادی مربوطه
ی – طراحی مكانیزمهای مونتاژ
این فایل با فرمت پاورپوینت در 268 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

پاورپوینت مونتاژمکانیکی

 فایل پاورپوینت بررسی مونتاژ مکانیکی،در حجم 268 اسلاید قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:

الف – كلیات: اتوماسیون و دلایل فراگیری مونتاژ مكانیكی

 

 اكثر كارخانجات ایران از درجه اتوماسیون نسبتاً پائینی برخورداند.

 

 منظورازاتوماسیون، یك كارخانه بزرگ برای تولید یك قطعه مشخص نیست. 

 

 بلكه اتوماسیون محدوده بسیار وسیعی دارد و یك تكنولوژی پیوسته است.

 

كار مهندسین صنایع در كارخانه های اتوماتیك: 

‹‹تماما نیازمند دانش درخصوص روشهای تولید و مونتاژ می باشند ››

 

طراحی و اصلاح چگونگی جریان مواد و قطعات 

                             (ورودی و خروجی هر ماشین)

 طراحی و اصلاح خطوط تغذیه و مونتاژ

 

– طراحی استقرار ماشین آلات مختلف تولیدی

 برنامه ریزی فرآیندهای تولید Process    Planning

 

 – طبقه بندی قطعات برای تولید        Group     teehnology

 

 

فهرست مطالب:

الف – كلیات 

ب – تاریخچه مونتاژ قطعات تولیدی

ج – روشهای مختلف مونتاژ

د – سیستم های انتقال قطعات در خط مونتاژ

هـ – تغذیه كننده های ارتعاشی، كاسه ای و رفت و برگشتی

و – مكانیزم انتقال قطعات در تغذیه كننده ها

ز – دستگاههای جهت دهنده به قطعات مونتاژی و مكانیزم آنها

ح – خطوط تغذیه و مكانیزم قرار دادن قطعات در خط

ط – نحوه كاركرد ماشین های مونتاژ و مسائل اقتصادی مربوطه

ی – طراحی مكانیزمهای مونتاژ

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 268 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

 

دانلود پاورپوینت مونتاژمکانیکی 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا