دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت آنچه باید در ساختن خانه ها بدانید 2021

دانلود پاورپوینت آنچه باید در ساختن خانه ها بدانید 2021

دانلود پاورپوینت آنچه باید در ساختن خانه ها بدانید 2021

لینک دانلود محصول

 

پاورپوینت آنچه باید در ساختن خانه ها بدانید
نوع، كمیت و كیفیت مصالح
از این دیدگاه ساختمان ها به طور كلی به چهار دسته ساختمان های فولادی، بتنی، ساختمان های با 
مصالح بنایی (آجری) و ساختمان های چوبی تقسیم می شوند. با توجه به كاربرد بیشتر و به روز 
بودن ساخت سازه های بتنی و فولادی در عصر حاضر، قوانین موجود در زمینه ساخت این دو نوع 
سازه را بیشتر مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. سازه های بتنی و فولادی اگر براساس اصول 
مهندسی و ضوابط و آئین نامه های اجرایی موجود ساخته شوند، تفاوت آنچنانی از نظر مقاومتی با 
هم ندارند. 

پاورپوینت آنچه باید در ساختن خانه ها بدانید

نوع، كمیت و كیفیت مصالح :

از این دیدگاه ساختمان ها به طور كلی به چهار دسته ساختمان های فولادی، بتنی، ساختمان های با مصالح بنایی (آجری) و ساختمان های چوبی تقسیم می شوند. با توجه به كاربرد بیشتر و به روز بودن ساخت سازه های بتنی و فولادی در عصر حاضر، قوانین موجود در زمینه ساخت این دو نوع سازه را بیشتر مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. سازه های بتنی و فولادی اگر براساس اصول مهندسی و ضوابط و آئین نامه های اجرایی موجود ساخته شوند، تفاوت آنچنانی از نظر مقاومتی با هم ندارند. 

.

فهرست :

نوع، كمیت و كیفیت مصالح

باد بندها

تیر و ستون های بتنی

یك بتن ایده آل

شكل هندسی نقشه ساختمان

ارتفاع ساختمان

.

پیش نمایش اسلاید ها

پاورپوینت آنچه باید در ساختن خانه ها بدانید

 

دانلود پاورپوینت آنچه باید در ساختن خانه ها بدانید 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا