دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدن 2021

دانلود آموزش الکترونیکی  و کاربرد آن در مهندسی معدن 2021

دانلود آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدن 2021

لینک دانلود محصول

آموزش الکترونیکی  و کاربرد آن در مهندسی معدن

 

 چكیده

    با توجه به اینکه آموزش الکترونیکی ( E- Learning ) که زیرشاخه ای از آموزش از راه دور می باشد ، در دنیا مقوله ای نو تازه می باشد و مدت زیادی از تولد آن نمی گذرد ( حدودا از سال 1998 میلادی ) ، مباحث و موارد مربوط به آن هنوز کاملا تبیین نگردیده است . و منابع و مآخذ مورد نیاز بسیار ضعیف می باشند . علی الخصوص منابع فارسی زبان . در نتیجه خود بحث آموزش الکترونیکی ( E- Learning )  جای کار و مالعه فراوانی دارد .

    متاسفانه بسیاری از کلاسها و برنامه های آموزشی که تحت عنوان آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی برگزار می گردند ، به دلیل ضعفهای ریشه ای تئوریک و عدم ایجاد زیرساخت های لازم ، کارایی لازم را نداشته و به هیچ وجه اهداف اساسی آموزش الکترونیکی را تامین نمی کنند . چرا که برخی از متولیان امور آموزشی فکر می کنند که با تایپ جزوات درسی و قرار دادن آنها در سایت اینترنتی و رفع اشکال اینترنتی و … می توان آموزش الکترونیکی راه انداخت و بدان افتخار کرد و البته منبع درآمدی هم ایجاد کرد . درصورتی که در آموزش الکترونیکی باید حتی مسایل روانشناسی آموزشی را هم در نظر گرفت.

    به همین دلیل در این پروژه که کاربرد آموزش الکترونیکی در مهندسی معدن می باشد ، بیشتر به مباحث بنیادی آموزش الکترونیکی و امکان سنجی پیاده سازی آن در ایران پرداخته شده است . در ابتدابه تاریخچه مختصری از آموزش و استفاده از تكنولوژی در آن پرداخته شده است .

   سپس تعریف و تشریحی واضح و كامل از این عنوان و اصطلاحات مختلف آن ،  به عمل آورده شده . فن آوری های مربوطه و روشهای پیاده سازی آن از دیگر مباحث مورد توجه در این پروژه  می باشد.در رابطه با كارایی و یا عدم كارایی و همچنین بررسی بلقوه آن در نیز مطالبی عرضه شده است .     در انتها نیز آموزش الکترونیکی در مهندسی معدن همراه با ارائه یک نمونه آموزش نرم افزاری درس اقتصاد معدنی مورد بحث قرار گرفته است .

 

فهرست مطالب

 چکیده                                                                                                     9

 فصل اول : کلیات                                                                                   10

1 – 1 هدف                                                                                              11

 فصل دوم : تعاریف و اصطلاحات                                                          13

1 – 2 تاریخچه                                                                                         14

2 – 2 معرفی                                                                                           24

3 – 2 تعاریف و اصطلاحات                                                                         25

4 – 2 عناصر اصلی                                                                                    27

5 – 2 دو نوع آموزش از راه دور                                                                   28

6 – 2 فرضیات اصلی آموزش از راه دور                                                         30

 فصل سوم : مدیریت و برنامه ریزی                                                      31

1 – 3 برنامه ریزی آموزشی                                                                         32

2  3 مدیریت آموزشی                                                                             34

 فصل چهارم : طراحی آموزش از راه دور                                                37

1 – 4 زیر ساختهای آموزش مجازی                                                               38

1 – 1 – 4 بررسی یک نمونه زیرساخت نرم افزاری                                               43

2 – 4 عناصر طراحی                                                                                 83

3 – 4 حركتهای ساختاری                                                                            84

4 – 4 حمایت از نوآوری ها                                                                         84

5 – 4 ایجاد مطالب برای آموزش از راه دور                                                     85

6 – 4 اهمیت نقش فن آوری در مقوله طراحی                                                   88

فصل پنجم : چشم‌اندازهای برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه فن‌آوری اطلاعات در نظام رسمی آموزشی ایران                                                            90

1 – 5 بیان مسأله                                                                                     91

2 – 5 اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت و متمركز                                                   92

3 – 5 اهداف و رسالت توسعه فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش                  93

4 – 5 چشم‌انداز توسعه فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش                          94

5 – 5 دانشگاه آرمانی در هزاره سوم و توسعه اطلاعاتی جامعه دانایی محور              95

6 – 5 آموزش در هزاره سوم                 101

7 – 5  بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش                               105

8 – 5 نگاهی به رابطه فناوری ارتباطات و اطلاعات با آموزش                              107

 فصل ششم : بحث و نتیجه گیری ؛ ارزشیابی                                   11

1 – 6 آیا آموزش از راه دور موثر است ؟                                                 112

2 – 6 مزایای دانشگاه مجازی                                                                 113

3 – 6 روشهای ارزشیابی                                                                      118

4 – 6 ارزیابی های كیفی                                                                      120

5 – 6 بررسی اجمالی دو دانشگاه اینترنتی                                                    122

5 – 6 پیشنهادات و نتیجه گیری                                                              130

      فصل هفتم : آموزش الکترونیکی و مهندسی معدن                             131                                           

 منابع و ماخذ :                                                                               151

فهرست کتاب ها                                                                                 152

فهرست سایت های اینترنتی                                                                      153

 

دانلود آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدن 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا