دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت اهرام ثلاثه مصر (2 فایل) 2021

دانلود پاورپوینت اهرام ثلاثه مصر (2 فایل) 2021

دانلود پاورپوینت اهرام ثلاثه مصر (2 فایل) 2021

لینک دانلود محصول

2 فایل پاورپوینت مجزا در مورد اهرام ثلاثه مصر

یکی 26 صفحه و دیگری 20 صفحه

نمونه از متون پاورپوینت:

کهن ترین بنایی که در پرده ای از ابهام پوشیده شده و هنوز باقی مانده است با کلیه پیشرفت های علمی و تکنولوژی در دنیای امروز باز هم اعصار مجهول تاریخ از نظرها به دور مانده است.

هنوز حتی انسان نمی تواند به دقت قدیم و اثار قدیمی سنگهای ساختمانی را با همان ظرافت بسازد0هنوز استادان ازروی هم چیدن سنگهایی به قطعات دو تن مشابه انچه که با دقت و وسواس عظیم در بنای هرم بزرگ به کار رفته است عاجزند هنوز محاسبات ریاضی ما در اندازه گیری ابعاد زمین و حرکت سیاره ها از دقت و صحت محاسبات انجام شده در زمان بنای هرم بزرگ برخوردار نیست0

اینکه چرا هنوز در تهیه و تدارک وسایل اندازه گیری لنگان لنگان به دنبال انسانهای ما قبل تاریخ هستیم چگونه این تمدن درخشان هرمهای مصر در برههای از زمان درخشیده و سپس ناپدید شده است بر ما پوشیده می باشد0هنوز کاملا مشخص نیست که ایا این قدرت علمی و هنری که انسان امروز تنها گوشه ای از ان را دریافته است از یک مغز فوق انسان و یا منبع فکری خارق العاده است0این امکان را هم مذهب وعرفان تایید می کند0امکان دیگر رسیدن این تمدن پیشرفته از خارج کره زمین به ساکنان زمین است و یا البته لزوما نمی توان گفت که یکی از این نظریات درست است0با توجه به انکه بشر امروز هنوز در تنگنای این تمدن سر در گم است و می اندیشد که این امر یک مسئله خارق العاده و خاص می باشد و لذا سبب ان نیز خاص است0در هر حال منبع و منشا این ظرافت هنری و علمی در ساختمان هرم بزرگ و اهرام مصر هر چه باشد این حقیقت به جای خود باقی است که این ساختمان از چنان نبوغ و مهارت شگرفی برخوردار است که در طول تاریخ انسان ها نظیر ان مشاهده نشده است و هر جسم یا ساختمان هرمی شکل که دقیقا با ابعاد متناسب با هرم بزرگ مصر ساخته شود و در امتداد شمال و جنوب میدان مغناطیسی زمین قرار گیرد می تواند به پیرایش انعکاس و تمرکز میدان های انرژی منتهی شود0

دانلود پاورپوینت اهرام ثلاثه مصر (2 فایل) 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا