دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود شبکه های بیسیم 2021

دانلود شبکه های بیسیم 2021

دانلود شبکه های بیسیم 2021

لینک دانلود محصول

شبکه های بیسیم

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

جکیده:

از آن‌جا که شبکه‌های بی سیم، در دنیای کنونی هرچه بیشتر در حال گسترش هستند، و با توجه به ماهیت این دسته از شبکه‌ها، که بر اساس سیگنال‌های رادیویی‌اند، مهم‌ترین نکته در راه استفاده از این تکنولوژی، آگاهی از نقاط قوت و ضعف آن‌ست. نظر به لزوم آگاهی از خطرات استفاده از این شبکه‌ها، با وجود امکانات نهفته در آن‌ها که به‌مدد پیکربندی صحیح می‌توان به‌سطح قابل قبولی از بعد امنیتی دست یافت، بنا داریم در این  پروره با عنوان « شبکه های بی سیم» ضمن معرفی این شبکه‌ها با تأکید بر ابعاد امنیتی آن‌ها،  بپردازیم.

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل 1  جهان بی سیم .مقدمه ای بر مفاهیم

تعریف و معرفی شبکه های بی سبم

شبکه های شخصی (PAN) بی سیم

شبکه های محلی (LAN) بی سیم

شبکه های شهریMAN)) بی سیم

شبکه های گسترده (WAN) بی سیم

تاریخچه

روشهای  ارتباطی بی سیم

فصل 2 شبکه های بی سیم :شبکه هایی برای مکانهای کوچک

اجزای شبکه خصوصی بی سیم

دستگاههای مورد استفاده کاربر

کارتهای رابط شبکه رادییویی

مبدل های USB

مسیریابها

تکنولوزی های شبکه خصوصی بی سیم

بلوتوث

مشخصات اولیه

آیا بلوتوث توانایی جایگزینی با دیگر شبکه های محلی بی سیم را دارد؟

آیا شبکه های محلی بی سیم می توانند جایگزین بلوتوث شوند ؟

به حداقل رساندن تداخل در بلوتوث

IrDA

مشخصات اولیه

فصل 3 شبکه های محلی بی سیم

اجزای LAN بی سیم

سیستم های کاربر

NIC های رادیویی          

مسیرباب ها

تکرار کننده ها

آنتن

سیستم های LAN بی سیم

LAN های خانگی و دفاتر کاری کوچک

LAN های بی سیم در هتل ها

LAN های بی سیم تجاری

LAN های بی سیم AdHoc

تکنولوژی LAN بی سیم

تایید (Authentication)

معاشرت

WEP

RTS/CTS

تجزیه

منظور از Wi-Fi چیست؟

دسترسی حفاظت شده Wi-Fi

تقویت Hiper LAN/2

فصل 4 شبکه های شهری بی سیم

اجزای MAN بی سیم

پل ها

پل ها به جای نقاط دسترسی

پل های گروهی

سیستم های MAN بی سیم

سیستم های نقطه به نقطه

سیستم نقطه به چندین نقطه

تکنولوژی های MAN بی سیم

فصل 5  شبکه های گسترده بی سیم

اجزای WAN بی سیم

ابزارهای کاربر WAN بی سیم

NIC های رادیویی                              

آنتن

ایستگاه های پایه

سیستم های WAN بی سیم

WAN بی سیم سلولی

نسل اول سلولی

نسل دوم سلولی

نسل سوم سلولی

WAN بی سیم فضایی

ارتباطات انفجار شهاب سنگ ها

تکنولوژی WAN بی سیم

دسترسی تقسیم چند گانه فرکانسی

دسترسی چندگانه تقسیم زمانی

دسترسی چندگانه تقسیم فضایی

فصل 5 امنیت شبکه بی سیم

تهدیدات امنیتی

کنترل ترافیک

دسترسی بدون مجوز

حملات انسان در وسط

انكار سرویس

رمزگذاری (Encryption87)

WEP

پروتکل پیوستگی کلید موقت

دسترسی حفاظت شده Wi-Fi

شبکه های اختصاصی مجازی

تائید

واژه نامه

منابع

دانلود شبکه های بیسیم 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا