دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت بررسی نمونه های موردی برای کیفیتهای موثر فضای شهری 2021

دانلود پاورپوینت بررسی نمونه های موردی برای کیفیتهای موثر فضای شهری 2021

دانلود پاورپوینت بررسی نمونه های موردی برای کیفیتهای موثر فضای شهری 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت بررسی نمونه های موردی برای کیفیتهای موثر فضای شهری ، در حجم 47 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

 

بخشی از متن:
کیفیتهای موثر در فضای شهری:
محصوریت
مقیاس و تناسب
تباین
توالی
سلسله مراتب

اصل محصور کردن فضا یا محصوریت:
برای دستیابی به یک مکان شهری جذاب، فضا باید به شکل مطلوبی محصور شود و در واقع میتوان گفت نخستین اصل حاکم بر طراحی مکانهای شهری،
محصوریت‌ است.
عناصر شهری، محله ای و یا واحدهای مسکونی به طور معمول، عناصر محصور کننده فضا میباشند. براساس این اصل، انسان مهمترین رکن فضا محسوب
میشود و فضا باید مقیاس انسانی یابد. این اصل هنگامی نمود می‌یابد که فضای بین ساختمانها احساس انسانی را برانگیزد.
و…

فهرست مطالب:
کیفیتهای موثر در فضای شهری
اصل محصور کردن فضا یا محصوریت
محصوریت در فضای پویا
محصوریت در فضای ایستا
اصل مقیاس و تناسب
انواع مقیاس در معماری
مقیاس عمومی
مقیاس انسانی
اصل مقیاس در فضای شهری
اصل فضاهای متباین
توالی، ریتم ،تکرار، ضرباهنگ
انواع ریتم
سلسله مراتب
سلسله مراتب در بافت قدیم شهرهای ایران

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 47 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت تناسبات بصری(9 اسلاید)

دانلود پاورپوینت بررسی نمونه های موردی برای کیفیتهای موثر فضای شهری 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا