دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود دانلود پروژه تنش شوری در گیاهان 2021

دانلود دانلود پروژه تنش شوری در گیاهان 2021

دانلود دانلود پروژه تنش شوری در گیاهان 2021

لینک دانلود محصول

پروژه تنش شوری در گیاهان

این محصول در قالب فایل word و در 73 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب:

چكیده

پیشگفتار

فصل اول :

كلیات

توزیع مناطق كشور

مناطق شور جهان

 خاكهای شور

خاكهای شور قلیائی

خاكهای قلیائی

بارندگی

هوازدگی كانیها

 علل شوری

نمك های فسیلی

بالا بودن سطح آب

جزرو مد دریا

استفاده از مخازن آب شور زیر زمینی

فصل دوم

گیاهان شور روی

طبقه بندی گیاهان شور روی

شور رویهای بردبار به نمك

شور رویهای پشتیبان ( Supporting

شور رویهای اتفاقی ( Acciden tial)

پراكنش ونواره بندی شور رویها

توالی در زیستگاههای شور

اشكال حیاتی گیاهان شور روی

اسیدیته

فصل سوم :

– سازش یونی ویژه سیتوپلاسم

– افزایش جذب آنتاگونیتی یونی

تجمع پرولین

– كده بندی یونها دراثر فعالیت غشاء

– مكانیسم های تنظیمی

– گیاهان دفع كننده نمك

گیاهان آبدار

ترشح نمك

رقت نمك جذب شده

محدودیت جذب مواد

انتقال مجدد نمك

اثرشوری برساختمان ساقه

اثر شوری برساختمان ریشه

اثر شوری در آبداری وساختمان برگ

فصل چهارم :

حساسیت و مقاومت گیاهان به املاح

محصولات صحرایی

میوه ها

سبزیها

فصل پنجم :

 مقابله با مسائل شوری

گیاهان زینتی

انتخاب محصول

لزوم خاكشویی

هكش

فصل ششم :

گیاهان مقاوم به تنش شوری

مشخصات كمی تاغ

منابع مورد استفاده

دانلود دانلود پروژه تنش شوری در گیاهان 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا