دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت مدیریت بحران 2021

دانلود پاورپوینت مدیریت بحران 2021

دانلود پاورپوینت مدیریت بحران 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت مدیریت بحران

 

مباحث مورد بررسی در پاورپوینت شامل موارد زیر می باشد ؛

    تاریخچه مدیریت بحران در ایران
    تعاریف
    انواع حوادث
    انواع بحران
    طبقه بندی بحران ها از لحاظ ناگهانی بودن یا تدریجی بودن
    طبقه بندی بحران ها از دیدگاه (پارسونز)
    طبقه بندی بحران ها از دیدگاه (میتراف)
    ضرورت مدیریت بحران
    وظایف مدیران بحران
    شش گام موثر در مدیریت بحران
    نتیجه گیری
    منابع

دانلود پاورپوینت مدیریت بحران 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا