دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت دبی سنج توربینی 2021

دانلود پاورپوینت دبی سنج توربینی 2021

دانلود پاورپوینت دبی سنج توربینی 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت دبی سنج توربینی


اهمیت صنعتی دبی:

در فرایندهای صنعتی دبی از جمله متغیر هایی است که به دلایل زیر اندازه گیری می شود

1- دبی مهم ترین متغیر قابل تغییر جهت کنترل دیگر متغیر هاست

2- موازنه مواد در فرایند براساس اندازه گیری دبی است


دبی سنج ها در دو نوع اساسی تقسیم بندی می شوند :

دبی سنج هایی كه در مسیر جریان  می باشند و دبی سنج هایی  

  كه از لوله منشعب شده اند . هد متر ها یا دبی سنج ها اختلاف فشاری  رایج ترین  نوع  وسایل  اندازه گیری  جریان  در صنعت می باشند . مبنای محاسبه دبی در این نوع دبی سنج ها براساس

سنجش سرعت سیال و سپس تولید سیگنالی متناسب با سرعت سیال است

—

عوامل موثر بر دبی جریان در لوله

سرعت سیال

اصطكاك سیال در تماس با لوله

 ویسكوزیته

و دانسیته سیال


معیارهای انتخاب دبی سنج

انتخاب دبی سنج مناسب مستلزم شناخت شرایط عملیاتی فرآیند و نیازمندی های عملكرد تجهیزات است. شرایط عملیاتی فرآیند ها شامل مواردی چون تخمین دبی حداكثر و حداقل فرآیند ، دما و فشار

عملكرد و خواص فیزیكی اعم از ویسكوزیته ، دانسیته ، فرسایش و خوردگی می باشند. از معیار های انتخاب دبی سنج ها در فرآیند ها توجه به مزایا و عیوب آنها می باشد . مزایا و عیوب دبی سنج ها 

بر اساس معیار هایی چون  دقت ، قابل اعتماد بودن ، قیمت خرید ، هزینه نصب ، هزینه مالكیت ، سهولت استعمال ، قابلیت اندزه گیری دبی مایع ، بخار و گاز ، محدودیت پذیری ، تكرار پذیری ، قابلیت

نگهداری ، حساسیت به لرزش ، افت فشار ، وجود اندازه های مختلف و … می باشد


انواع گوناگون دبی سنج ها

دبی سنج ها را می توان بر اساس تكنولوژی به كار رفته در آنها طبقه بندی نمود، لذا دسته بندی كلی دبی سنج ها به صورت زیر می باشد :

 دبی سنج های فشاری (Head Meters)

 دبی سنج های سرعتی (Velocity Meters)

 دبی سنج های جرمی (Mass Meters)

 دبی سنج های جابجایی مثبت (Positive Displacement Meters)


دانلود پاورپوینت دبی سنج توربینی 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا