دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت صفحات فشرده چوبی و کاربردهای آن 2021

دانلود پاورپوینت صفحات فشرده چوبی و کاربردهای آن 2021

دانلود پاورپوینت صفحات فشرده چوبی و کاربردهای آن 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت صفحات فشرده چوبی و کاربردهای آنمقدمه

آنچه که پیش رو دارید مطالبی است در مورد تکنولوژی ساخت و تولید صفحات چوبی . در بخش دوم این تحقیق شماری از تصاویر مربوط به مصنوعات ساخته شده از پانل های چوبی موجود میباشد امید است مورد قبول شما استاد گرامی باشد .

صفحات فشرده چوبی یا فراورده های كامپوزیت شامل انواع تخته فیبر،تخته خرده چوب ،پانل های چوبی با اتصال معدنی و فراورده های قالبی خرده چوب می باشند كه در مقایسه با محصولاتی مانند كاغذ و تخته لایه قدمت چندانی نداشته ودر ردیف فراورده های نسبتا جدید چوبی قرار می گیرند. ازآنجایی كه این فراورده ها براساس  پژوهشهای آزمایشگاهی و مطالعات خطوط پالپوت شكل گرفته و رشد و توسعه  یافته اند لذا رابطه تنگاتنگی با علوم و تكنولوژی روز دارند. در این تحقیق فراورده هایی كه ازانواع  خرده چوب و فیبر تولید می شوند مورد بحث قرار گرفته مبانی تولید و كاربرد آنها و همچنین فناوری تولید این فراورده ها مورد توجه وتاكید قرار می گیرند . صنایع تولید كننده پانل های چوبی تاكید ویژه ای بر مصرف پسمانده ها و چوبهای كم ارزش دارند. از جمله این مواد می توان گونه های  چوبی كم مصرف ،گرده بینه های غیر قابل استفاده جهت  تولید  چوب های بریده و تخته لایه ،بقایای بهره برداری ازجنگل(شاخه ها و چوبهای كم قطر)پوست درختان،پسمانده ها وضایعات  كارخانه های صنایع چوب و نیز مواد لیگنو سلولزی حاصل از مزارع كشاورزی و درختان باغی را نام برد. توسعه و گسترش این صنایع كه پسمانده ها و مواد كم ارزش را به عنوان ماده اولیه مصرف نموده و فراورده های با ارزشی  تولید میكنند،نقش مهمی درحفظ منابع طبیعی و بهسازی  محیط زیست ایفا می كند. در ساخت پانل های چوبی مقدار ناچیزی مواد غیر چوبی مانند رزین های مصنوعی و مواد شیمیایی نیز مورد استفاده قرار میگیرند كه مقدار آنها در مقایسه با مواد تجزیه پذیر چوبی و لیگنوسلولزی كاملا محدود است . این مسئله نیز در پایداری شرایط اكولوژی و حفاظت محیط زیست ،دارای اهمیت قابل ملاحظه ای می باشد. استفاده از مواد اولیه تجزیه پذیر ،كارخانه های صنایع چوب را از واحدهای تولید كننده فراورده های صنعتی و ساختمانی متمایز ساخته و آنها را به سبب رعایت استانداردهای زیست محیطی در موقعیت مطلوبی قرار می دهد. در همین راستا ،درسالهای اخیر بررسیهای گسترده ای در زمینه ساخت چسب از مواد آلی ماننده تانن ها و لیگنین كه از پسمانده های اصلی كارخانه های كاغذ سازی است به عمل آمده و نتایج امیدوار كننده ای نیز در بر داشته است.


تولید فراورده های صنعتی  و ساختمانی از منابع غیر قابل  تجدید و مواد اولیه تجزیه ناپذیر مانند فلزات و مواد پلاستیكی ،در شرایطی كه منابع تجدید شونده و مواد تجزیه پذیر از قبیل چوب و مواد لیگنوسلولزی در دسترس باشند،مغایر با معیارهاو اصول حفظ محیط زیست بوده و در راستای اهداف توسعه پایدار نمی باشند،. كاربرد مواد تجزیه ناپذیر باید در چارچوب برنامه ریزی دقیق  وجامع ملی در جهت اهداف و نیازهای عمومی جامعه باشد و شرایطی كه امكان تولید فراورده های مورد نیاز از مواد تجزیه پذیر وجود دارد ،مصرف  مواد تجزیه ناپذیر برخلاف  مصالح جامعه بوده و لازم است محدود گردد.

امروزه با گرایش واحد های جنگلداری كشورهای صنعی به كاشت گونه های سریع الرشد با دوره های بهره برداری كوتاه مدت ،قطر گرده بینه های حاصل  كاهش یافته و مصرف آنها جهت تولید چوبهای بریده و فراورده های لایه ای نیز محدود گشته است .این  مسئله باعث شده تا صنایع تولید كننده پانل های چوبی كه مصرف كننده چوبهای كم قطر و خرده چوب می باشند،به لحاظ  كمی و كیفی  رشد و توسعه یافته و با تولید انواع  فراورده های صفحه ای ،بازارهای گسترده ای را به دست آورند. توسعه این صنایع درسالهای اخیر با به كارگیری ماشین آلات و تجهیزات  مكانیزه كه ازسطوح اتوماسیون بالایی برخور دارند همراه بوده و تحولات شگرفی را در فرایند های تولید پانل های چوبی به وجود  آورده است.


تخته فیبر حاصل از فرایند تر:

پانل های فشرده چوبی از فیبر های پالایش شده یا نیمه پالایش شده به روش تر تولید می شوند. در این روش كه اتصال طبیعی بین الیاف شكل میگیرد ،شرایط ساخت و دانسیته این تخته ها در جریان تولید كنترل شده و جهت بهبود بعضی از ویژگیهای آنها ممكن است از مواد افزودنی مناسب نیز استفاده شود.

تخته خرده چوب :

این واژه برای تخته هایی به كار می رود كه  از ذرات چوب یا مواد لیگنو سلولزی  كه به شكل خرده چوب بوده و از فیبر متمایز هستند، ساخته می شوند. خرده چوبها به  كمك رزین های مصنوعی  یا سایر مواد اتصال دهنده و تحت شرایط گرما و فشار در پرس  گرم متراكم می شوند. در این فرایندها اتصالات بین خرده چوبها با مصرف چسب ایجاد می گردد، مواد افزودنی نیز ممكن است جهت بهبود بعضی از خواص تخته مورد استفاده قرار گیرند. انواع تخته خرده چوب را با توجه به روش پرس كردن آنها نیز مشخص می كنند. در شرایطی  كه فشار در جهت عمود به سطح تخته وارد شود مانند پرسهای یك یا چند دهانه معمولی ،تخته خرده چوب پرس مسطح تولید میگردد و زمانی كه فشار در جهت موازی با سطح تخته اعمال شود تخته خرده چوب  پرس تزریقی (پرس ضربه ای)حاصل می شود.

دانلود پاورپوینت صفحات فشرده چوبی و کاربردهای آن 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا