دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی 2021

دانلود  فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی 2021

دانلود فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی 2021

لینک دانلود محصول

برآورد و صورت وضعیت با فهرست بهای تجمیعی

 

این فایل اکسل بسیار مفید برای پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان بوده و فقط کافی است مقادیر اولیه در فایل وارد شده و کلیه محاسبات بعدی بعهده نرم افزار می باشد. همچنین فایل قابلیت اصلاح مقادیر و بهای واحد و تغییر براساس فهرست بهای سال را دارد و بصورت کامل نحوه تهیه برآورد براساس فهرست پایه و فهرست تجمیعی در قالب فایل اکس آورده شده است  است همچنین این فایل برای کسانی که میخواهند براساس فهرست تجمیعی صورت وضعیت تهیه کنند بسیار مفید خواهد بود که شامل برآورد بر اساس فهرست پایه و فهرست تجمیعی می باشد و موارد ذیل می باشد:

برآورد براساس فهرست پایه:

  • مقادیر مالی و
  • خلاصه مالی
  • فصول
  • ریز تجهیز

فهرست تجمیعی شامل:

1- کلیه ردیفهای تجمیعی براساس مقادیر فهرست پایه

2-  کلیه فصول تجمیعی بتفکیک ردیفهای تجمیعی

3- خلاصه مالی

4- نزولی بها

5ـ جداول الف، ب ، پ

6ـ جداول 1،2،3،4

 

فرمت فایل: اکسل

 

دانلود فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا