دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود جزوه کامل تعمیر و نگهداری ساختمان 2021

دانلود جزوه کامل تعمیر و نگهداری ساختمان 2021

دانلود جزوه کامل تعمیر و نگهداری ساختمان 2021

لینک دانلود محصول

فایل پی دی اف جزوه کامل تعمیر و نگهداری ساختمان ، در حجم 68 صفحه.

 

مدیریت نگهداری ساختمان، یكی از موضوعات مهم در مدیریت ساختمان می باشد، كه تاكنون در كشور ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است. بطور كلی دوره تعمیر و نگهداری ساختمان در حدود 95 درصد دوره حیات یک ساختمان را از
زمانی كه مفهوم ذهنی ساخت شكل می گیرد تا پایان عمر آن به خود اختصاص می دهد. با اعمال یك سیستم مناسب مدیریتی در بخش تعمیر و نگهداری نه تنها می توان كیفیت ساختمان را افزایش داد بلكه امكان بهینه سازی هزینه ها نیز فراهم می گردد. بدیهی است با توجه به این مطلب تعمیر و نگهداری ساختمان و مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
مبحث تعمیرو نگهداری در ساختمان مدتهاست درسراسر جهان بویژه در کشورها ی توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از کارهای پر هزینه در کلیه کشورها تعمیرو نگهداری ساختمانهاست که هزینه قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد این هزینه ها که جزء سرمایه های ملی است به طور مشخص و ملموس نیست .
تمامی ساختمان ها پس از ساخت نیاز به تعمیر ونگهداری دارد .نحوه تعمیرو نگهداری نقش بسزایی در افزایش هزینه های ساختمان در زمان بهره برداری دارد.در اثراعمال سیستم مناسب نگهداری از انجام تعمیر در سطح وسیع جلوگیری شده و در نتیجه از هزینه ی قابل توجه تعمیر در سطح وسیع کاسته می شود.
و…

دانلود جزوه کامل تعمیر و نگهداری ساختمان 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا