دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود دانلود پروژه اجرای اسكلت بتنی 2021

دانلود دانلود پروژه اجرای اسكلت بتنی 2021

دانلود دانلود پروژه اجرای اسكلت بتنی 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پروژه اجرای اسكلت بتنی

 

این محصول در قالب فایل word و در 116 صفحه تهیه و تنظیم شده است

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

سیمان
تاریخچه سیمان
تعریف
تولید سیمان
الف) روش خشك
ب) روش تر
انواع سیمان پرتلند فرعی
الف) سیمان پرتلند هواتپان
خصوصیات و ویژگیهای سیمان پرتلند هواتپان در بتن
ب) سیمان پرتلند سفید
ج) سیمان های پرتلند رنگی
د) سیمان پرتلند مخصوص
1)    سیمان چاههای نفت
2) سیمان پلاستیك
3) سیمان ضد آب
نكات مربوط به سیمان
آزمایش سیمان
1) سلامت سیمان
2) زمان گیرش خمیرسیمان
مقدمات آزمایش
مراحل آزمایش
ماشین آلات بتن سازی
ترتیب ریختن مصالح در داخل دیگ (مخزن)
3- دستگاه بتن ساز مركزی
توجه
توجه
نكات مربوط به زمان بارگیری تا زمان تخلیه بتن، توسط تراك میكسر
5- پمپ هدایت بتن
تعریف
توجه 1
توجه 2
توجه 3
توجه 4
توجه 5
انواع پمپ: 1) پمپ زمینی
2) پمپ هوایی
ویبراتور = لرزاننده= دستگاه هواگیری بنت
هواگیری بتن
توجه 1
توجه 2
انواع ویبراتور
الف) ویبراتور بنزینی
ب) ویبراتور گازوئیلی
ج) ویبراتور برقی
د) ویبراتور بادی
توجه 1
توجه 2
توجه 3
توجه 4
نكات مهم بتن ریزی

انواع سیمان پرتلند
1-    سیمان نوع یك (I) (سیمان پرتلند معمولی)
2- سیمان نوع دو (II) (سیمان اصلاح شده)
3- سیمان نوع سه (III) (سیمان با مقاومت اولیه زیاد یا سیمان زودسخت شونده)
4- سیمان پرتلند نوع چهار (IV) (سیمان كم حرارت)
5- سیمان پرتلند نوع پنج (V) (سیمان ضد سولفات)
سیمان رنگی
خواص سیمان پرتلند
ریزی (نرمی)
سلامت
روانی
زمان گیرش
گیرش كاذب
مقاومت فشاری
گرمای آب گیری (هیدراسیون)
افت ناشی از حرارت دادن
چگالی
مصالح سنگی
مدول نرمی یا ضریب نرمی (F.M)
انواع سنگ دانه برای تهیه بتن های متفاوت
1- بتن سبك
2- بتن معمولی
3- بتن سنگین
آب
مواد افزودنی
1- مواد تسریع كننده
2- مواد كندگیر كننده
3- تقلیل دهنده های آب روان (روان كننده ها)
4- فوق روان كننده ها
5- مواد افزودنی حباب ساز (مواد هوازا)
6- ضد یخ
7- پوزون لان ها
مقاومت بتن سخت شده
1- نسبت آب به سیمان  
2- نوع سیمان
3- عمر بتن
4- درجه حرارت و رطوبت بتن
5- دانه بندی، مقدار و نسبت سنگ دانه ها
6- ساختن، ریختن  ومتراكم كردن بتن
7- عمل آوردن بتن
اثر مواد شیمیایی مضرروی سیمان
انواع بتن
كارایی بتن
مقاومت فشاری بتن
مقاومت كششی بتن
خزش (وارفتگی)
اُفت  (انقباض)
محیط های سولفاته
خوردگی آرماتور
وزن مخصوص
تغییرش كل تحت تنش فشاری
مشخصات آرماتورها و روش های طبقه بندی آن ها
روش ساخت و تاثیر آن بر مساحت مكانیكی
فولادهای مسطح كننده بتن
1- میلگرد معمولی (Bar)
الف) فولاد تنتور (TENTOR) با علامت اختصاری T.T
ب) فولاد تور (TOR)
ج) فولاد كارن (CARON)
د) فولاد نرسید (NERSID)
هـ) فولاد كرلوا (CEROI)
2- شبكه ها یا تورهای جوش شده ازمفتول با علامت اختصاری (WWF)
3- مفتول ها
4- میلگردهای خاص
الف) استفاده از میلگردهای گالوانیزه
ب) استفاده از میلگردهای ضد زنگ
طبقه بندی آرماتورها
فاصله نگه دارهای آرماتوربندی
طول مهاری (گیرداری)
طول مهاری برای آرماتورهای آجدار تحت اثر كشش منتهی به قلاب
الف) حداقل قطر خم
ب) حداقل طول راست آرماتور بعد از خم
محدودیت فواصل برای آرماتورها
طول وصله
مهار خاموت ها (تنگ یا آرماوترهای عرضی)
استاندارد خم قلاب انتهای میلگرد
1 – میله های اصلی
2 – خاموت ها
وظیفه خاموت ها درستون ها
جزییات خاص در آرماتوربندی ستون ها
رفتار تیرهای بتنی مسلح تخت خمشی
فرضیات اساسی
مقاطع كم فولاد و مقاطع پرفولاد
1- مقطع متعادل
2- مقطع كم فولاد
3-  مقطع پرفولاد
گسیختگی نرم و گسیختگی ترد
1- گسیختگی (شكست) نرم
2- گسیختگی (شكست) ترد
مقاطع مستطیل شكل فقط با میلگرد كششی
ضوابط آیین نامه ای تیرها
محدودیت هایی كه باید در مناطق زلزله خیز در نظر گرفته شود
انواع ترك ها
1-  ترك خمشی قائم
2- ترك های قطری
الف) ترك های برشی جان
ب) ترك های برشی- خمشی
انواع  آرماتور برشی و نقش آن ها در رفتار تیرها
خاموت ها
انواع ستونه ها و ضوابط آرماتورگذاری آن ها
ضوابط آیین نامه ای مربوط به ستون ها
آرماتورهای عرضی برای اعضا فشاری
آرماتورهای عرضی برای اعضای خمشی
مارپیچ
شكل پذیری
شكل پذیری در تیرهای آهن بتن آرمه
شكل پذیری در ستون های بتن آرمه
شالوده ها
انواع شالوده های سطحی
اصول كلی در آنالیز و طرح پی ها
شالوده های منفرد
شالوده های مركب
انواع شالوده ها
ضوابط آیین نامه ای مربوط هب شالوده ها
دال های بتن آرمه
الف) سیستم تیردال
ب) سیستم دال تخت
دال های یك طرفه
ضخامت دال
آرماتورهای افت و حرارت
آرماتور گذاری در دال های یك طرفه
دال یك طرفه ممتد
دال های یك طرفه یا تیرچه های بتنی
دال های دو طرفه
ضوابط آیین نامه ای دال ها(ضخامت دال)
حداكثر تغییر شكل مجاز در دال ها
آرماتورگذاری دال ها
آرماتور های افت و حرارت
سقف تیرچه بلوك
محاسبه سقف تیرچه بلوك
معایب سقف تیرچه بلوك
اجزای تشكیل دهنده سقف تیرچه بلوك
تیرچه
ب)تیرچه های قالب سفالی
ج) تیرچه های فلزی با جان باز
د) تیرچه های پیش تنیده
بلوك
آرماتور ممان منفی
آرماتور حرارتی و توزیع بار
كلاف عرضی (tie beam)
قلاب اتصال
روش حمل تیرچه و انبار كردن آن
نصب تیرچه ها
ارتفاع بلوك با توجه به ارتفاع تیرچه ها
آرماتورهای عرضی (مورب)
نصب بلوك ها در بین تیرچه ها
آماده سازی سقف برای بتن ریزی
بتن ریزی و متراكم كردن آن
عمل آوردن بتن
باز كردن قالب ها و جمع آوری تكیه گاه های موقت

دانلود دانلود پروژه اجرای اسكلت بتنی 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا