دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت بررسی مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی 2021

دانلود پاورپوینت بررسی مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی 2021

دانلود پاورپوینت بررسی مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت بررسی مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی


تعاریف برنامه ریزی


فرآیند تعیین فعالیت های مناسب در آینده، با کاربرد مجموعه ای از گزینش هاست.           (دیویدف و راینر)

گزینش هایی که فرآیند برنامه ریزی را تشکیل می دهد 3 سطح است:

1- گزینش هدف های نهایی و معیارها

2- شناخت مجموعه از راه ها برای دستیابی به اهداف و انتخاب راه حل بهینه

3- چگونگی عمل برای دستیابی به اهداف نهایی

تعریف فرهنگ واژگان:

1- بیان فیزیکی چیزی از طریق طرح و رسم و یا نقشه

2- روش انجام کار  

3- آرایش منظم بخش های گوناگون یک هدف

 

دانلود پاورپوینت بررسی مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا