دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود مقاله روانشناسی محیط خانه سالمندان 2021

دانلود مقاله روانشناسی محیط خانه سالمندان 2021

دانلود مقاله روانشناسی محیط خانه سالمندان 2021

لینک دانلود محصول

مقاله روانشناسی محیط خانه سالمندان

 

عنوان مقاله: روانشناسی محیط خانه سالمندان
شناسه (COI) مقاله: ICOHACC01_758
منتشر شده در کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر در سال ۱۳۹۴

مشخصات نویسندگان مقاله:

نسیم نجفقلی پور کلانتری – دانشجوی دکتری معماری،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،ایران
قادر عیوض نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری ، دانشگاه آزاد واحد جلفا

مشخصات نویسندگان مقاله

خلاصه مقاله

روانشناسی محیطی و کاربرد رنگ در محل سکونت سالمندان

متن چکیده

سالمندان

منابع و پیشینه

  • ·         پایان نامه ها
  • ·         مقالات
  • كتاب

چكیده موضوع        

نحوه اجرا

شاخصها و فرضیات پروژه              

بخش دوم:
سرفصلهای مطالعاتی و طبقه بندی سرفصلها و ارائه جدول زمان بندی:
۱) بررسی تئوریها و اصول نظری در مورد سالمندی
مفهوم پیری
پیری از دیدگاه متون
مراحل پیری
نظریات در رابطه با پیری
۲) بررسی ویژگیها، اصول نظری، مفاهیم نظری، مفاهیم پایه در مورد سالمندان
تعریف سالمند

خصوصیات سالمندان
بیماریهای رایج سالمندان
سالمندان از دیدگاه جمعیتی
وضعیت سالمندان در ایران و جهان

۳) بررسی وضعیت سالمند از جهات گوناگون
بررسی وضعیت اجتماعی سالمندان
كتاب های سالمندی
آغاز سن پیری
جایگاه سالمندان در قانون اساسی
بررسی وضعیت اجتماعی سالمندان ← پایگاه سالمندی در جامعه
ساختار خانواده
اوقات فراغت سالمندان
مشكلات اجتماعی سالمندان
موقعیت سالمندان در جوامع سنتی و صنعتی
۴) بررسی مشكلات اقتصادی سالمندان ← سالمندان و اشتغال
مستمری بازنشستگان
بازنشستگی در ایران
اقدامات ایران در ارتباط با سالمندان

نیازهای پیران و تأمین اجتماعی
سالمندان و مسكن و سازمان بهزیستی
سازمان خیریه و سالمندان

۵) مشكلات و نیازهای سالمندان
مشكلات جسمی و روحی سالمندان ← تنهایی
روان شناختی پیری
افسردگی
فراموشی

ترس از مرگ
فرآیند روانشناختی و پیر شدن ← بینایی
شنوایی
سرعت هماهنگی
حافظه
هوش
خلاقیت

دگرگونیهای شخصیتی
۶) تیپ شناسی سالمندان
جداول مشخصه های مؤثر بر نحوی طراحی
تفاوت های سنی و توانایی های جسمی
تفاوت های فردی و اجتماعی
۷) اقدامات و تلاشهای انجام شده در زمینه تأمین رفاه سالمندان
۸) مراقبت از سالمندان
مراقبت جمعی چیست؟
شیوه های مراقبت از سالمندان
۹) خانه های سالمندان
تعریف خانه سالمندان
پیدایش خانه های سالمندان در جهان چ
تاریخچه توجه به سالمند در ایران
نحوه تأسیس و اداره آسایشگاهها در ایران
۱۰) بررسی ضوابط و استانداردهای وضع موجود

عناصر فضایی
سرانه و ابعاد
ضوابط و استاندارد ها
تعریف معلولین
ضوابط طراحی و معماری برای سالمندان
۱۱) مطالعات تطبیقی
بررسی نمونه های خانه سالمندان در خارج از كشور
بررسی نمونه های خانه سالمندان در ایران
بررسی مقالات و پژوهشها در باب سراهای نگهداری از سالمندان
۱۲)توصیه های طراحی

تجربیات برنامه ریزان و طراحان (مقاله و مصاحبه)
توصیه های طراحی
ادراك فضا
زیبا شناختی و اركان فضا
توجه به سالمندان در طراحی شهری
نیازهای خاص پیری و كاربرد فضای خارجی

بخش سوم:
جدول زمان بندی فعالیتها:
۱) بررسی سرفصلهای یاد شده (جمع آوری – تفكیك موضوعات از منابع موجود پایان نامه ها)
جمع آوری مقالات مكان: آرشیو دانشگاه زمان: ۱۶-۱۴ خرداد ۱۳۸۳ (شنبه ۲۹) تیم مربوطه: مونا زمانی
۲)‌ چكیده نویسی موضوعی طبق سرفصل مربوط به شاخصها و فرضیات.
مكان:‌ آرشیو دانشگاه زمان: ۲۹-۱۶ خرداد ۱۳۸۳ تیم مربوطه: مرتضی ربانی – سمیرا كلالی – شیرین خبازیان
۳) مرور و تكمیل شاخصها و فرضیات و طرح پرسشنامه جهت دستیابی به آمار و اطلاعات جوابگوی فرضیات پژوهش مكان: زمان: ۱۸-۱۵ خرداد ۱۳۸۳ تیم مربوطه: مونا زمانی

۴) اتمام چكیده نویسی، جمع بندی و بررسی اجمالی بخش اول (مرور منابع و پیشینه)
مكان: آرشیو دانشگاه زمان: ۳۱-۲۹ خرداد ۱۳۸۳ تیم مربوطه: مونا زمانی
۵) كركسیون پرسشنامه – توزیع پرسشنامه میان گروه مخاطب مورد نظر
مكان: (مكان توزیع) باغ ملی (مقبره نادر) چهارراه شهدا
خانه سالمندان توس – مشهد
اساتید دانشگاه آزاد اسلامی
زمان: ۲۵-۱۸ خرداد تیم مربوطه: زمانی – خبازیان – كلالی – ربانی
۶) بازدید از خانه سالمندان توس – مشهد و مرور مقالات جمع آوری شده در قسمت اول،
مكان: خانه سالمندان توس – مشهد و آرشیو دانشگاه و … زمان: ۲۲-۱۶ خرداد (بازدید از خانه سالمندان و ارائه پرسشنامه) تیم مربوطه: ربانی – كلالی خبازیان – زمانی

۷) برداشت های اینترنتی و یافته های اینترنتی مطابق با فرضیات و شاخصها:
زمان: ۲۲-۱۶ خرداد تیم مربوطه: سمیرا كلالی – مرتضی ربانی – شیرین خبازیان
۸) مرور دوباره پرسشنامه ها و فرضیات، نتیجه گیری آماری از پرسشنامه ها جمع بندی چكیده ها و پاسخ هایی برای فرضیات پژوهش
مكان: زمان: تیر ۱-۲۵ خرداد تیم مربوطه: مونا زمانی
۹) مرور دوباره پروپزال – فعالیتهای انجام شده تاكنون
زمان: ۲-۱ تیر تیم مربوطه: زمانی – خبازیان

0)   انجام مصاحبه با آقای حاجی آقاپور و پیاده كردن مصاحبه زمان: ۲-۱ تیر تیم مربوطه: سمیرا كلالی – مرتضی ربانی- شیرین خبازیان
۱۱) آماده سازی مطالب جهت تایپ و ویرایش و تنظیم نهایی بخش اول پژوهش
زمان: ۱۰-۸ تیر تیم مربوطه: مونا زمانی
۱۲) تنظیم پیشنهادات – مشكلات و جمع بندی كلی از یافته های پژوهش
زمان: ۱۴-۱۰ تیر تیم مربوطه: زمانی – خبازیان – كلالی – ربانی
۱۳) مرور كلی – ارائه نهایی – تایپ و ویرایش، فهرست بندی و ….
زمان: ۱۷-۱۴ تیر تیم مربوطه: زمانی – خبازیان – كلالی – ربانی

روانشناسی سالمند چرا؟

روانشناسی پیری (سالمندی و مشکلات آن)

نظریات روانی_ اجتماعی :

مقدمه ای بر افسردگی سالمندان:

تاثیر حمایت اجتماعی بر روی افسردگی :

تاثیر خاطره گویی بر کاهش افسردگی سالمندان:

روان درمانی سالمندان:

 تفاوت سالمندی نرمال ، بیمارگونه و آرمانی :  

دیدگاه سود و زیان (بدست آوردن ها واز دست دادن ها) :

مدل انتخاب بهینه یا جبران :

مدل زمینه ای ، گروه سنی، پختگی، چالش خاص :

تاثیرات گروه  سنی:

زمینه ها

چالش ها

 مدل چهار چوبی سن و اختلال خاص:  

عوامل تسهیل کننده:

1:تبحر و تجربه ی زندگی: (پختگی ) :

تغییرات هیجانی و انگیزشی :

تعادل هیجانی :

تعیین کننده های موقعیتی

هیجانات مثبت وابسته به تحریک

تنظیم احساس خوب

محدودیت های تنظیم احساس خوب

عوامل محدود کننده

تحلیل توانایی ها:

فقدان در روابط بین شخصی

محدودیت عمر

تعدیل هایی در اختلالات برای سالمندان

کاربرد روان درمانی مدل چهار چوبی

انتخاب بهینه ی اهداف درمان :

بیان مشکل و درمان خاص سالمندی

نتیجه گیری

كاهش استرس )دلهره ونگرانی (

2 – محافظت از مغز و جلوگیری از صدمات آن

3 – روابط اجتماعی را حفظ كنید

4 – ارتباط معنوی :

چه كارهایی به حفظ حافظه در دوران سالمندی كمك می كند ؟

علائم خطر :

سازگاری با سالمندی

سالمندان چه نیازهایی دارند؟

تکریم سالمندان:

حمایت اجتماعی از سالمندان

نقش ادامه تحصیل در بهداشت روانی سالمندان

نیازهای اساسی جمعیت بازنشسته و سالمند

تعریف سالمند ●

احساسات سالمندان

پیشگیری از افتادن و لیز خوردن

پله‏ ها

فرش‏ها و کف پوش‏ها:

برداشتن موانع

روشنایی و نور کافی

ارتفاع مناسب

نصب دستگیره‏ های آسان

پیشگیری از حریق و سوختگی

سرگرمی ‏های خانگی

به روایت آمار

خلاصه مقاله:

پرداختن به مسائل سالمندان با توجه به صنعتی شدن جوامع و تبعات اقتصادی – فرهنگی و اخلاقی آن، بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد همچنین با توجه به این که شمار سالمندان در کشور ما در حال افزایش است، باید امکانات بسیاری برای این افراد فراهم آید تا در حد امکان به نیازهای روانی، اجتماعی و جسمانی آنها پاسخ داده شود. پیر شدن یک تجربه شخصی و اجتماعی است . این امر می تواند برای عده ای خوشحال کننده و برای عده ای غم انگیز و کسالت بار باشد .اما باید خاطر نشان کرد که هر یک از این احساس ها به صورت ریشه ای به وسیله فرهنگ و جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند شکل می گیرد. به نظر می رسد ایده سالمندی موفق ، راهکار مناسبی جهت کاهش مشکلات دوران سالمندی باشد .این دیدگاه بر کنش شناختی ، ادراک کنترل و رضایتمندی از زندگی سالمندان متمرکز است بدین منظور ایجاد فضایی آرام و بدون تنش میتواند آرامش بخش روح و روان سالمندان باشد. در این مقاله سعی شده که در ابتدا با بررسی ویژگیهای روانی، احساسی و شخصیتی افراد سالمند و با در نظر گرفتن محدودیتهای فیزیکی و جسمی آنها، توصیه هایی برای مناسب سازی محیط زندگی آنها ارائه شود.هدف از این پژوهش ، بررسی تاثیرات روانشناسی فضا و معماری نوینبر زندگی سالمندان است.زیرا سالمندی یکی از مراحل حساس و سرنوشت ساز رشد انسان است که بر خلاف عقیده رایج ، نه تنها پایان زندگی نیست، بلکه به عنوان یک روند طبیعی گذر عمر و زندگی مطرح می گردد. روند این پژوهش از نوع تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد.

روانشناسی محیطی و کاربرد رنگ در محل سکونت سالمندان

     
     

شنبه, 16 فروردین 1393

چکیده مقاله ارائه شده در دومین همایش معماری داخلی و دکوراسیون

زهرا رمضانی

متن چکیده

به موازات گسترش سالمندی و مشكلات متعدد سالمندان، لزوم اصلاح و بهسازی محیط زندگی و کار آنان مطرح میگردد. بر اساس نظریه “همسازی انسان – محیط” ، سالمندان باید در محیطی زندگی و کار نمایند كه بیشترین همسازی را با محیط خود داشته باشند.روانشناسی محیطی یکی از راهکارهای اطمینان از به وقوع پیوستن سناریوی طراحی است. راپاپورت در کتاب معنی محیط ساخته شده ، تنها یک سوم از معنای محیط را به عناصر ثابت فضا مانند دیوارها و.. نسبت می دهد و دو سوم مابقی را مربوط به عناصر نیمه ثابت مانند مبلمان و رنگ و نور و …و عناصر غیر ثابت نظیر ارتباطات اجتماعی و خاطرات و وقایع جاری در فضا می داند. بنابراین رنگ می تواند یکی از ویژگیهای موثر در ایجاد احساسات روانی نسبت به فضا و ایجاد کیفیتهای مختلف محیطی باشد .در این نوشتار تلاش بر این است که با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی نقش این موضوع درسلامت روانی سالمندان و ایجاد جذابیت،آرامش و کیفیت محیط و ایجاد محرکهای حسی برای جبران قابلیتهای حسی از دست رفته سالمندان و همینطور نقش آن در ادراک محیط و مسیر یابی، پرداخته شود.در این راستا ابتدا با رویکردی کل نگر به تاثیر عام رنگ بر روی انسان و سپس بطور اختصاصی تر در مورد سالمندان پرداخته می شود.امید است مورد توجه واستفاده طراحان محیط اعم از داخلی و خارجی قرار گیرد

.

دانلود مقاله روانشناسی محیط خانه سالمندان 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا