دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود کاربرد روش های چتر ی در تونل زنی در زمین های نرم 2021

دانلود کاربرد روش های چتر ی در تونل زنی در زمین های نرم 2021

دانلود کاربرد روش های چتر ی در تونل زنی در زمین های نرم 2021

لینک دانلود محصول

در این پروژه تحقیق کاربرد روش های چتر ی در تونل زنی در زمین های نرم در 17 صفحه به صورت فایل word به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- چکیده

2-  مقدمه

3-  روشهاي بكار رفته براي نتيجه گيري در زمينهاي نرم

4-  روشهاي بهسازي:

تصویر مرتبط

5-  روشهاي حفاظتي:

6-  روشهاي پيش تيرزني

7-  مراحل اجراي پیش تقویت توسط لوله های چتری همراه با تصویر

تصویر مرتبط

8-  تزريق فواره اي كم شيب همراه با تصویر

9-  روش Spilling

10-  روش لوله گذاري سقفي

نتیجه تصویری برای روش  سقفي تونل

 

11-  پيش تيرزني توسط سرمته ها فرورفته در زمين

12-  سيستم پيش آسترزني همراه با تصویر

13-  تكنيك پيش برش

14-  تكنيك پيش تونل زني همراه با تصویر و جدول

15-  نتیجه گیری

نتیجه تصویری برای تكنيك پيش برش تونل

 

دانلود کاربرد روش های چتر ی در تونل زنی در زمین های نرم 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا