دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود سیستم عاملهای بلادرنگ 2021

دانلود سیستم عاملهای بلادرنگ 2021

دانلود سیستم عاملهای بلادرنگ 2021

لینک دانلود محصول

سیستم عاملهای بلادرنگ

 

مهمترین کاربرد سیستمهای بلادرنگ در رابطه با عملیات کنترل پردازش است . خاصیت مهم سیستم عاملهای بلادرنگ این است که هر فعل و انفعال با کامپیوتر بایستی یک پاسخ در مدت زمانی که از قبل تعیین شده است دریافت دارد . سیستم بایستی بتواند این زمان پاسخ را گارانتی بکند (عواقب زمان پاسخ بد در رابطه با سیستمی که یک هواپیما و یا یک کارخانه شیمیایی را کنترل میکند را میتوان براحتی تصور کرد ) . مسئله زمان پاسخ در عمل به این معناست که معمولاً نرم افزار بصورت خاص-منظور است و به کاربرد بخصوصی اختصاص یافته است . دستگاههای جنبی چنین سیستمهایی نیز به احتمال قوی دستگاههای بخصوصی هستند . مثلاً ممکن است که از وسایل حس کننده که با سیگنالهای آنالوگ عمل می کنند به جای ترمینالهای عادی استفاده شوند

 

فهرست مطالب:

· فصل اول : زمانبندی بلادرنگ

مقدمه……………………………………

مشخصات سیستم های بلادرنگ…………………..

زمانبندی بلادرنگ……………………………

رویکردهای ایستای مبتنی بر جدول…………………….

رویکردهای ایستای مبتنی بر اولویت و با قبضه کردن…………….

رویکردهای پویا بر اساس برنامه ریزی…………………………………

رویکردهای پویا با بهترین کوشش…………………..

زمانبندی ایستا مبتنی بر جدول………………….

زمانبندی ایستای مبتنی بر اولویت و با قبضه کردن…………

زمانبند مهلت زمانی…………………………….

زمانبندی ………………….Linux

زمانبندی Unix SVR4

· فصل دوم : الگوریتم های برنامه ریزی و حمایت سیستم های اجرایی برای سیستم های بلادرنگ

خلاصه………………….

برنامه ریزی بلادرنگ…………………………………..

متریک های اجرا در سیستم های بلادرنگ………………….

الگوهای برنامه ریزی…………………………..

الگوریتمهای برنامه ریزی برای این الگوها………………………………

برنامه ریزی ثابت Table –Driven ……………………

برنامه ریزی priority driven preemptive …………………………………………..

برنامه ریزی دینامیک ……………………………………..

برنامه ریزی Best –Effort دینامیک……………………………………………………………

موضوعات برنامه ریزی مهم……………………………………………………………………………

برنامه ریزی با محدودیتهای توان خطا……………………………………………………………

برنامه ریزی با احیای منابع……………………………………………………………………………..

سیستم اجرایی بلادرنگ ………………………………………………………………………..

هسته هاای کوچک ، سریع و اختصاصی……………………………………………………………

توسعه های زمان واقعی برای سیستم های اجرای بازرگانی……………………………….

سیستم های اجرای تحقیق………………………………………………………………………………

هسته MARS………………………………………………………………………………………………..

هسته SPRING……………………………………………………………………………………………

هستهMARUTI ……………………………………………………………………………………………

هسته ARTS ……………………………………………………………………………………………….

· فصل سوم : بررسی ارتباط میان اجزای یک سیستم جامع بلادرنگ

خلاصه………………………………………………….

شرح عملگرهای بهبودیافته……………………………………………….

تشریح مطالعات تجربی……………………..

فصل چهارم : منابع…………………………………………………. 70

 فهرست جدول ها و شکلها :

 شکل 1 – 1 : زمانبندی یک فرایند بلادرنگ——————-9

شکل 1 – 2 : زمانبندی وظیفه های بلادرنگ متناوب با مهلتهای زمانی کامل شدن———————————————–16

شکل 1 – 3 : زمانبندی وظیفه های بلادرنگ نامتناوب با مهلتهای زمانی در شروع———————————————-18

شکل 1 – 4 : مثالی از زمانبندی Linux———————-21

شکل 1 – 5: طبقه های اولویت در SVR4 ——————–23

جدول 1 -1 : اطلاعات اجرای دو وظیفه متناوب—————–16

جدول1 – 2: اطلاعات اجرای پنج وظیفه نامتناوب—————19

شکل 3– 1: معماری سیستم جامع—————————57

شکل 3 – 2 : پروتکل ارتباط RS- 232C ———————-58

شکل 3 – 3: خطای checksum —————————-60

شکل 3 – 4 : زمان تزریق خطا——————————62

شکل 3 – 5 : عملگرهای جهش یافته————————-65

شکل 3 – 6 : مثالی از CRM ——————————66

شکل 3 – 7 : مثالی از CRH ——————————66

جدول 3 – 1: رابط میان RTOS و برنامه———————59

جدول 3 – 2 : محل تزریق خطا—————————-63

جدول 3 – 3 : RTOS و برنامه های کاربردی —————–68

جدول 3 – 4 : تعداد رابطهای بین RTOS و برنامه————–69

 

دانلود سیستم عاملهای بلادرنگ 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا