دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح ذرت 2021

دانلود دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح ذرت 2021

دانلود دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح ذرت 2021

لینک دانلود محصول

دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح ذرت

این محصول در قالب فایل word و در 43 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

محل كار آموزی : شهرداری منطقه 4

فهرست مطالب:

فصل اول: تاریخچه و مبداء ذرت……………………………………………………………………….. 7
فصل دوم: ویژگیهای قسمتهای مختلف گیاه و انواع ذرت……………………………………. 12

(1-2) ویژگیهای گل وساق………………………………………………………………………………… 13

(2-2) ویژگیهای ریشه ……………………………………………………………………………………… 16

(3-2) ساختمان دانه ذرت………………………………………………………………………………….. 16

(4-2) انوع ذرت……………………………………………………………………………………………….. 18

فصل سوم: اصلاح ذرت……………………………………………………………………………………. 21

(1-3) وضع ژنیتیكی ذرت………………………………………………………………………………….. 22

(2-3)      روشهای اصلاح ذرت…………………………………………………………………………….. 22

(3-3) هدفهای اصلاح ذرت………………………………………………………………………………… 28

فصل چهارم: آفات و بیماریهای ذرت………………………………………………………………….. 30

(1-4) آفت ذرت……………………………………………………………………………………………….. 31

(2-4)      بیماریهای مهم ذرت……………………………………………………………………………….. 32

فصل پنجم: كاشت و برداشت ذرت……………………………………………………………………. 35

(1-5) كاشت…………………………………………………………………………………………………….. 36

–         انتخاب بذر…………………………………………………………………………………………………. 36

–         مقدار بذر…………………………………………………………………………………………………… 36

–         فواصل خطوط كاشت………………………………………………………………………………….. 37

–         عمق كاشت…………………………………………………………………………………………………. 39 

–         طرق كاشت………………………………………………………………………………………………… 39

(2-5)      برداشت………………………………………………………………………………………………… 40

–         انواع ماشینهای برداشت………………………………………………………………………………. 40

–         زمان نحوه برداشت…………………………………………………………………………………….. 40

دانلود دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح ذرت 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا