دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت بازرسی از سد 2021

دانلود پاورپوینت بازرسی از سد 2021

دانلود پاورپوینت بازرسی از سد 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت بازرسی از سدبازرسی در سد های بتنی

ارائه گزارش بازدید از سد جیرفت پس از زلزله


بازرسی از سدها

بازرسی های عادی

بازرسی های اضطراری


بازرسی های اضطراری

سیل

زلزله

لغزش زمین

شرایطی که ایمنی سد را تهدید کنند


چک لیست بازرسی سدهای بتنی

شرح سازه سد

شرایط سطح بالا دست (وضعیت ترک های موجود)

شرایط سطح پایین دست (وضعیت نشت و ترک های موجود)

تاج (وضعیت ترک خوردگی، جابجایی، تغییر شکل های نسبی)

گالری ها (وضعیت ترک خوردگی، نشت، تغییر شکل های نسبی و زهکش ها)

پی (وضعیت ترک خوردگی، جابجایی و تراوش)

جناحین (وضعیت جابجایی، ترک خوردگی، فرسایش، تراوش و نواحی خیس)

دانلود پاورپوینت بازرسی از سد 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا