دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت بیماری های سیب 2021

دانلود پاورپوینت بیماری های سیب 2021

دانلود پاورپوینت بیماری های سیب 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت بیماری های سیب 


موزائیك سیب

تغییر رنگ برگ درختان سیب اولین بار در سال 1827 از كشور فرانسه گزارش شده است.

سپس در سال 1910 در نیویورك استوارت این علائم را موزائیك نامید.

در ایران این بیماری از سال 1334 جلب توجه كرد و در اطراف كرج و شهریار مخصوصاً روی واریته سیب شفیع آبادی و گلاب و همچنین در مشهد شدید می باشد.

درخت بیمار كوچك می ماند و میوه های ریز می دهد.


علائم بیماری

لكه های كوچك سفید یا زردرنگ پریده كه سطح برگ پراكنده است و نباید با لكه های ناشی از حمله سنك سیب اشتباه شود.

برگ در محل لكه های بزرگ سفید یا زرد رنگ پریده كه غالباً نكروز شده خشك می شوند.

زرد شدن رگبرگ ها و نسوج تحتانی آن و تشكیل شبكه ظریفی از رگبرگ ها.

علائم معمولاً روی برگ كه معمولاً در بهار و اوایل تابستان ظاهر می شود، بسیار مشخص و قابل رویت است. در دوره ای كه درجه حرارت حداكثر می باشد، برگها معمولاً علائم موزائیك را نشان نمی

دهند، مگر اینكه نژاد ویروس بیماری زایی شدید داشته باشد.


عامل بیماری

ویروس مزبور شكل چندوجهی منظم داشته و به قطر حدود 29 میكرون است. این ویروس از طریق پیوند منتقل می گردد و اخیراً ثابت شده كه از طریق بذر نیز منتقل می شوند.


دوره كمون

دوره نهفته بیماری بر حسب زمان آلودگی و اندازه گیاه آزمایش متغیر است. گیاهانی كه در تابستان آلوده شوند، نشانه های بیماری در بهار سال آینده كه برگ ها تشكیل می گردند ظاهر می شود. روی نهال های سیب چند هفته بعد از آلودگی و در ماه های فروردین و اردیبهشت علائم موزائیك روی برگ ها بوجود می آید.


دانلود پاورپوینت بیماری های سیب 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا