دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود گزارش کار آزمایش تعادل بيفيلار (تعيين ممان اينرسي جسم حول محوري كه از مركز جرم جسم مي گذرد) 2021

دانلود گزارش کار آزمایش تعادل بيفيلار (تعيين ممان اينرسي جسم حول محوري كه از مركز جرم جسم مي گذرد) 2021

دانلود گزارش کار آزمایش تعادل بيفيلار (تعيين ممان اينرسي جسم حول محوري كه از مركز جرم جسم مي گذرد) 2021

لینک دانلود محصول

گزارش کار آزمایش تعادل بيفيلار (تعيين ممان اينرسي جسم حول محوري كه از مركز جرم جسم مي گذرد)

 در 6 صفحه ورد و قابل ویرایش

 

مقدمه

آزمایش بایفیلار برای تعیین ممان اینرسی جسمی بکار میرود که به توان به وسیله  نخ از مکانی آویزان

نمود البته ممان اینرسی حول محوری که از مرکز جرم جسم می گذرد و به موازات نخ ها است به دست

میاید طبق شکل میله به وسیله دو نخ از سقف آویزان شده در این حالت کشش هر یک از نخ ها برابر با

  mg2  می باشد هرگاه میله را در صفحه افقی به اندازه θ تغییرمکان داده شود در این صورت مولفه ی نیروی وارد شده در نقطه  B1 در راستای مماس بر مسیرB1B1  برابر است با mgsinθ2

یكی از روش های ساده برای محاسبه ممان اینرسی یك جسم حول محوری كه از مركز جرم آن می گذرد استفاده از تعادل بیفیلار است. در این روش جسم به وسیله دو سیم فلزی كه طول برابر دارند، به صورت كاملا
تغییر مكان زاویه ای جسم حول محمور افقی كه از مركز جرم جسم G می گذرد به وسیله زاویه x مشخص شده كه به طور محسوسی مقدار آن كوچك است: …

 

فهرست مطالب:

هدف آزمایش

مقدمه

دستگاه آزمایش و روش آن

وسایل آزمایش
تئوری و تجزیه و تحلیل آزمایش
شرح دستگاه و وسایل اندازه گیری
روش انجام آزمایش

دانلود گزارش کار آزمایش تعادل بيفيلار (تعيين ممان اينرسي جسم حول محوري كه از مركز جرم جسم مي گذرد) 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا