دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود مطالعات رساله مرکز نمایش های آیینی 2021

دانلود مطالعات رساله مرکز نمایش های آیینی 2021

دانلود مطالعات رساله مرکز نمایش های آیینی 2021

لینک دانلود محصول

مطالعات رساله مرکز نمایش های آیینی

 

فهرست مطالب

مقدمه

چکیده

 

فصل اول: مبانی نظری

1-1هنر

    1-1-1 واژه شناسی هنر

    1-1-2 معنای هنر

    1-1-3 انواع هنر

1-2 هنر آیینی

    1-2-1 معنای لغوی آیین

    1-2-2 مفهوم هنر آیینی

1-3 نمایش

    1-3-1 تعریف نمایش

    1-3-2 مقایسه ی نمایش و تئاتر

    1-3-3 خاستگاه نمایش

        1-3-3-1 نظریه ی خاستگاه تقلیدی

        1-3-3-2 نظریه ی خاستگاه داستان سرایی

        1-3-3-3 نظریه ی خاستگاه آیینی

1-4 نمایش آیینی

    1-4-1 کارکرد آیین ها

    1-4-2 ریشه های نمایش آیینی

    1-4-3 ویژگی های نمایش آیینی

1-5 نمایش آیینی در ایران?????

    1-5-1 نمایش های دینی

    1-5-2 سوگواره ها

 

فصل دوم : تاریخچه

2-1 پیشینه ی نمایش در جهان

    2-1-1 یونان باستان

    2-1-2 روم باستان

    2-1-3

    2-1-4

    2-1-5

    2-1-6

2-2 پیشینه ی نمایش در ایران

    2-2-1 پیش از اسلام

    2-2-2 بعد از اسلام

        2-2-2-1 نقالی

        2-2-2-2 نمایش های شادی آور

        2-2-2-3 تعزیه

 

 

فصل سوم : نمونه ها

3-1 نمونه های داخلی

    3-1- 1 تکیه دولت

    3-1-2 تئاتر شهر

    3-1-3 تئاتر خاوران

3-2 نمونه های خارجی

    3-2-1 تئاتر جدید مارلو

    3-2-2 مجموعه تئاتر آگورا

فصل چهارم: ضوابط طراحی

دانلود مطالعات رساله مرکز نمایش های آیینی 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا