دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت لوله پیتوت _ کنترل دستگاهی 2021

دانلود پاورپوینت لوله پیتوت _ کنترل دستگاهی 2021

دانلود پاورپوینت لوله پیتوت _ کنترل دستگاهی 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت لوله پیتوت _ کنترل دستگاهیفهرست

مقدمه

لوله پیتوت

نمایی از لوله پیتوت

اساس کار

کاربرد

گونه های مختلف

مزایا

معایب

منبعمقدمه

کنترل سرعت به عنوان یکی از سنجش های پایه ای در سیالات است

به وسیله ی اندازه گیری سرعت عبوری از یک مقطع مشخص می توان به اندازه ی دبی سیال در آن نقطه دست یافت و همچنین با استفاده از رابطه

برنولی و دانستن چگالی سیال می توان به سرعت در سایر نقاط در مسیر جریان دست یافت.

وسایل گوناگون و ارزان موجود برای اندازه گیری مقدار سرعت را میتوان برای بدست آوردن اطلاعات در جریان های دارای موج های غیر در هم و تغییرات آهسته به کار برد .برای نمونه گیری از نوسانات موجی ودر هم که سرعت زیاد دارند لازم است دقت نمونه برداری بیشتر باشد.در بسیاری از کاربردهای اندازه گیری سرعت که به منظور کالیبراسیون دستگاه های  دبی سنج انجام می شود فقط اولین سطح اندازه گیری ضرورت دارد.

دانلود پاورپوینت لوله پیتوت _ کنترل دستگاهی 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا