دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت پیاده روهای شهر 2021

دانلود پاورپوینت پیاده روهای شهر 2021

دانلود پاورپوینت پیاده روهای شهر 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت پیاده روهای شهر

 

بخشی از متن پاورپوینت :

روایت اول

حرکت پیاده طبیعی ترین، قدیمی ترین و ضروری ترین شکل جابجایی انسان در محیط است و پیاده روی هنوز مهمترین امکان برای مشاهده مکانها، فعالیتها و احساس شور و تحرک زندگی و کشف ارزشها و جاذبه های نهفته در محیط است.
به طور کلی می توان حرکت پیاده را به هفت فعالیت مختلف تقسیم کرد که عبارتند از: قدم زدن، ایستادن، نشستن، درازکشیدن، دویدن، بازی کردن و تماشا کردن.
پیاده روی دارای اهمیت اساسی در ادراک هویت فضایی، احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیتهای محیطی است. چهره شهر بیشتر از طریق گام زدن در فضای شهری احساس می شود

در دو سه دهه اخیر، در نتیجه اوج گیــری و حــاد شدن مشکــلات شهری مثل آلودگی محیط زیست، دشواری رفت و آمد، ناامنی راهها، انحطاط مراکز تاریخی شهرها، افت کیفیت فضاهای شهری، افول ارزشهای بصری و… واکنش گسترده ای علیه سلطه حرکت موتوری و کاهش تحرکات پیاده در جهان به وجود آمده است…

 

فهرست مطالب :

روایت اول

حرکت پیاده

روایت دوم

معضلات و مشکلات پیادهروهای شهرهای ایران

وضعیت نامناسب پلهای انهار و جوی ها

وجود موانع ، اشیاء و زباله در مسیر

کفسازی نامناسب و عدم توجه به فونداسیون

نقاط مبهم در محل عبور از خیابان ها

عدم توجه به تردد معلولین در مسیرها

وضعیت قرار گیری نامناسب و یا عدم وجود ایستگاه اتوبوس

روایت سوم

نمونه ای از طراحی پیاده رو و کفسازی در جوامع مختلف

نمونه پیاده روهای طراحی و اجرا شده

هنر در پیاده روها جلوه می کند

روایت آخر

برخی از اصول و نکات قابل توجه در طراحی پیاده روی

اصول طراحي پياده راه ها براساس مباني توسعه پايدار

دانلود پاورپوینت پیاده روهای شهر 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا