دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا (محیط Sketcher – Part Design – Assembly Design – Drafting) 2021

دانلود آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا (محیط Sketcher  – Part Design – Assembly Design  – Drafting) 2021

دانلود آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا (محیط Sketcher – Part Design – Assembly Design – Drafting) 2021

لینک دانلود محصول

آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا (محیط Sketcher  – Part Design – Assembly Design  – Drafting  ) – شامل 26 صفحه  در قالب ورد و قابل ویرایش

 

فهرست:

محیط Sketcher

Exit workbench

Sketcher

جعبه ابزار profile

جعبه ابزار Operation

جعبه ابزار Constraint

رنگ موضوعات در محیط sketcher  

Profile Toohbar

Operation Toolbar

Constraints Toolbar

محیط Part Design

Sketcher Toolbar

Sketch

Pad

Drafted Filleted Pad

Multi-Pad  

Packets Sub-toolbar

Pocket

Drafted Filleted Pocket

Map Multi- pocket

Shaft

Groove

Hole

Hole Type

Rip

Slot

Stiffener

Solid Combine

Multi-sections Solid

Removed Multi-sections Solid

Variable Radius Fillet

Chordal Fillet

Face-Face Fillet

Tritangent Fillet

Chamfer

Draft Angle

Draft Reflect Line  

Variable Angle Draft

Shell

Thickness

Threaded Holes

Remove Face Sub-toolbar

Remove Face Feature

Replace

Transformation Features Toolbar

Translate

Rotate

Symmetry

Axis To Axis

Mirror

Patterns

Rectangular Pattern  

Circular Pattern

User Pattern

Scale

Scaling

Affinity

    Reference Elements Toolbar

Point

Line

Plane

محیط  Assembly Design

Component

Product

Part

Existing Component

Existing Component with Positioning

Replace Component

Graph tree Reordering

Generate Numbering

Fast Multi-Instantiation

Define Multi-Instantiation

Manipulate

Update All

Catalog Browser

محیط Drafting  

Views toolbar

Drawing toolbar

Dimensioning

Dimensioning Generation toolbar

Anotations

Dress-Up

Geometry Creation

Geometry Modification

محیط Sketcher :

در محیط Sketcherمی توان یک سری موضوعات ایجاد نمود که توسط این موضوعات سطوح یا احجام حاصل می شوند.در واقع مبنای تعدادی از دستورات CATIA ،sketch  می باشد که هر sketch حاصل از موضوعات ایجاد شده در محیط sketcher  می باشد.

محیط Part Design:

با استفاده از دستورات این محیط می توان کلیه اجسامی که مورد نظر ماست بصورت solid  طراحی نموده وجهت ساخت ومونتاژ و…از آن ها استفاده نمود.

محیط  Assembly Design  

با استفاده از دستورات این محیط می توان مجموعه های مونتاژی با استفاده از فایلهای ایجاد شده در محیط های  sheet Metal Design یا دیگر محیط های طراحی ،ایجاد نماییم.همان طور که در عمل برای مونتاژ یک مجموعه ترتیب قرار گیری قطعات بر روی هم مهم می باشد در نرم افزار catia نیز می توان این ترتیب را رعایت کرد و با ایجاد Assembly وSub Assembly نحوه ی مونتاژ قطعات را نشان داد.

محیط Drafting  

بعد از اتمام مدلسازی سه بعدی و مونتاژ مجموعه ها ،یکی ازخروجی های مهم جهت ارائه ی قطعات و مجموعه ها ،نقشه می باشد.جهت ایجاد نقشه ی دو بعدی وسه بعدی در نرم افزار CATIA   از دستورات محیط   Draftingاستفاده خواهیم نمود.

دانلود آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا (محیط Sketcher – Part Design – Assembly Design – Drafting) 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا