دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود دانلود پروژه شبیه سازی رآکتور سنتز متانول 2021

دانلود دانلود پروژه شبیه سازی رآکتور سنتز متانول 2021

دانلود دانلود پروژه شبیه سازی رآکتور سنتز متانول 2021

لینک دانلود محصول

پروژه شبیه سازی رآکتور سنتز متانول

این محصول در قالب فایل word و در 68 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین:
فصل اول :متانول ،خواص و روشهای تولید
1-1-تاریخچه
1- 2- خصوصیات فیزیكی Physical properties
1-3-  واكنشهای شیمیایی
1-4- تولید صنعتی و فرآیند آن
1-5-ماده خام
1-5-1-گاز طبیعی
1-5-2-باقیمانده های نفتی
1-5-3-نفتا
1-5-4-ذغال سنگ
1-6-كاتالیست
1-7-تولید در مقیاس تجاری
1-8-واكنشهای جانبی
1-9-خالص سازی
1-10-كاربردهای متانول:
1-10-1-1- تولید اسید استیك:
1-10-1-2-كاربرد اسید استیك در صنایع:
1-10-2-تولید وینیل استات:
1-10-3-فرمالدئید:
1-10-4-اتیلن گلیكول:
1-10-5-متیل آمین:
1-10-6-دی متیل اتر:
1-10-7- تركیبات كلرومتان :
1-10-8-متیل ترشری بوتیل الكل(MTBE)
1-10-9-كاربرد متانول در مخلوط با بنزین:

فصل دوم: سینتیك و مكانیسم واستوکیومتری
2-1-اصول واکنشهای کاتالیستی
2-1-1-مراحل مستقل در واکنشهای کاتالیستی
2-1-2-سینیتیک ومکانیسم واکنشهای کاتالیستی
2-1-3-اهمیت جذب سطحی در واکنشهای کاتالیستی هتروژن
2-1-4-بررسی سینتیکی
2-1-5-مکانیسم واکنشهای کاتالیستی هتروژن فاز گاز
2-1-5-1-مکانیسم Langmuir- Hinshelwood (1421 )
2-1-5-2-مکانیسم Eley –Rideal
2-2-ترمودینامیك و سینتیك سنتز فشار پائین متانول
2-1-1- مقدمه
2-1-2- استوكیومتری و ترمودینامیك
2-1-3- سینتیك و مكانیسم
Klier
Graff
Skrzypek
2-1-4- مكانیسم
فصل سوم: شبیه سازی واكنش كاتالیستی هتروژنی توسط Hysys
3-1- مدل سینتیکی
3-2-مراحل شبیه سازی رآكتور در Hysys
3-3–نتایج حاصله از شبیه سازی
منابع

دانلود دانلود پروژه شبیه سازی رآکتور سنتز متانول 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا