دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت کنترل انرژی های ناخواسته و خطرناک Lock Out and Tag Out 2021

دانلود پاورپوینت کنترل انرژی های ناخواسته و خطرناک Lock Out and Tag Out 2021

دانلود پاورپوینت کنترل انرژی های ناخواسته و خطرناک Lock Out and Tag Out 2021

لینک دانلود محصول

در این پروژه پاورپوینت کنترل انرژی های ناخواسته و خطرناک Lock Out and Tag Out در 40 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و مراحل گام به گام اجرای LOTO طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-  چرایی LOTO؟

2-  تعریفLOTO

3-  چگونگی پیاده سازیLOTO

4-  تشریح مسولیت هایLOTO

5-  انواع قفل های ایمنی

6-  فراوانی حوادث LOTO ……؟

7-  تفکرات ناخوب دربارهLOTO …….؟

8-   عوامل مسبب ناکارآمدی سيستم مجوز کار

9-  LOTO چیست؟

10-  تعاریف و اصطلاحات کلیدی

11-  HAZARD ISOLATIONS

12-  انواع منابع انرژی

13-  اجزای اصلی برنامه LOTO شامل…؟

14-  دستورالعمل کلی اجری LOTO شامل….؟

15-  گام اول اجری LOTO : شناسایی همه منابع انرژی

16-  گام دوم اجری LOTO : آگاهی نمودن افراد

17-  گام سوم اجری LOTO : خاموش کردن دستگاه

18-  گام چهارم اجری LOTO : جداسازی تجهیزات

19-  گام پنجم اجری LOTO : اجرای LOTO روی تجهیزات

20-  گام ششم اجری LOTO : تخلیه/رهاسازی انرژی ذخیره شده

21-  گام هفتم اجری LOTO : تصدیق و صحه گذاری جداسازی

22-  گام هشتم اجری LOTO : انجام فعالیت یا ارائه خدمات

23-  گام نهم اجری LOTO : حذف LOTO

24-  الزامات کلی

25-  Exclusive Control

26-  Brady Safety Padlocks

27-  برچسب زدن یا Tagout

28-  وسایل Lockout مکانیکی- Mechanical Devices

30-  وسایل Lockout برای برق- Electrical Lockout Devices

31-  EZ Panel Loc System

32-  وسایل Lockout سیال و گاز – Fluid & Gas Lockout Devices

33-  Many On-Line Resources

Image result for Lock Out and Tag Out

دانلود پاورپوینت کنترل انرژی های ناخواسته و خطرناک Lock Out and Tag Out 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا