دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت اصول طراحی شهرهای معاصر 2021

دانلود پاورپوینت اصول طراحی شهرهای معاصر 2021

دانلود پاورپوینت اصول طراحی شهرهای معاصر 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت اصول طراحی شهرهای معاصر

 

قسمتی از متن :

شهر و نظريه هاي اجتماعي

 تحولات اقتصادي – اجتماعي قرون هيجدهم و نوزدهم ، كلانشهرها ، شهر – ناحيه ها و مجتمع هاي عظيم را به وجود آورد. در اين زمان با گسترش شاهراهها، اختراع ها، تمركز صنايع، مهاجرت هاي روستايي، تراكم جمعيت و آلودگي، دگرگوني هاي اساسي در ساختار و بافت شهرها به وجود آمد، بدين ترتيب نظمي كه در دوره هاي پيش حاكم بود از بين رفت و عملكرد شهر دگرگون و انقلاب صنعتي بر شهر مسلط شد.
در اين زمان و همچنين پس از قرن بيستم نظريه هاي متعدد شهري و طرحها و الگوهاي مختلفي براي ساماندهي فضايي شهرها به خصوص شهرهاي بزرگ ارائه مي شود تمام اين نظريه ها بر بي نظمي و آشفتگي شهر صنعتي تأكيد و نوعي آمايش شهر صنعتي را پيشنهاد مي كنند. از جمله اين نظريه ها و مكاتب، مي توان به مكاتب آرمان گرايي و اصلاح گرايي در پيش از قرن بيستم و مكاتب فرهنگ گرايي، شيكاگو، طبيعت گرايي ، فن گرايي و فلسفه گرايي در قرن بيستم اشاره كرد…

 

فهرست مطالب :

فصل اول : پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد (اصول مدرن)

تعاريف و مفاهيم

سابقه شهرهاي جديد

 شهر و نظريه هاي اجتماعي

نظريه توسعه پايدار

نظريه باغشهرها

نظريه شهرك هاي اقماري

طرح حومه نشيني

نظريه واحدهاي همسايگي

نظريه هايي در باب شهرهاي جديد

شهرهاي جديد و طرح ريزي نوين

روند شهرهاي جديد

نتيجه گيري

فصل دوم

شهرهاي جديد مستقل

شهرهاي جديد اقماري

شهرهاي جديد پيوسته  

شهرهاي موازي

واحد توسعه

شهرهاي جديد سرريز پذير

پايتختهاي جديد

شهرهاي جديد صنعتي

فصل سوم

كشورهاي اروپايي

كشورهاي اسكانديناوي  

كشورهاي امريكايي

كشورهاي سوسياليستي

كشورهاي آسيايي

كشورهاي افريقايي

نتيجه گيري

فصل چهارم

تحولات شهر و شهرنشيني در ايران

انباشتگي جمعيت در شهرهاي بزرگ

تحولات برنامه ريزي طرحهاي شهري و ناحيه اي در ايران

سابقه ي ايجاد شهرهاي جديد در ايران

دلايل ايجاد شهرهاي جديد پس از انقلاب اسلامي

بررسي مسائل مربوط به شهرهاي جديد پس از انقلاب اسلامي

اهداف عمده شهرهاي جديد پس از انقلاب اسلامي

نتيجه گيري

فصل پنجم

برنامه ريزي شهرهاي جديد

كليات مراحل برنامه ريزي

مطالعات آمايش سرزمين

طرح ريزي كالبدي

مطالعات ناحيه شهري

مطالعات محدوده راهبردي

مطالعات طرح آماده سازي

مطالعات و تهيه طرح تفصيلي

شركت عمران شهر جديد

فصل ششم

الگوي طبقه بندي شهرهاي جديد در ايران

شهرهاي جديد تهران

شهر جديد پرديس

دانلود پاورپوینت اصول طراحی شهرهای معاصر 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا