دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود بررسی روشهای تست نرم افزار 2021

دانلود بررسی روشهای تست نرم افزار 2021

دانلود بررسی روشهای تست نرم افزار 2021

لینک دانلود محصول

بررسی روشهای تست نرم افزار

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چكیده…………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول(مقدمه ای بر تست نرم افزار)

1-1      تست نرم‌افزار چیست؟…………………………………………………………………………… 4

1-2      اهداف تست………………………………………………………………………………………… 6

1-3      تفاوت تست نرم افزار با اشكال زدایی نرم افزار…………………………………………… 7

1-4      چرخه تست نرم افزار……………………………………………………………………………. 8

1-5      تست نرم افزار در کدام مرحله فرآیند یا چرخه توسعه نرم افزار قرار دارد؟……….. 9

1-6      چه زمانی تست شروع می‌شود؟……………………………………………………………….. 10

1-7      مواردی که نبایستی برای تست درنظر گرفته شود:……………………………………….. 10

1-8      برای چه تست کنیم؟……………………………………………………………………………. 11

فصل دوم(اصول تست نرم‌افزار)

2-1      اصول اساسی تست نرم افزار…………………………………………………………………. 13

2-1-1     تست با توجه به نیازمندی‌های کاربر:…………………………………………………. 13

2-1-2     برنامه ریزی قبل از اجرا:……………………………………………………………….. 14

2-1-3     قانون پارتو:………………………………………………………………………………… 14

2-1-4     شروع تست از اجزای کوچک :………………………………………………………… 14

2-1-5     تست کامل  ممکن نیست:……………………………………………………………….. 14

2-1-6     انجام تست توسط شخص ثالث بی‌طرف:…………………………………………….. 15

2-1-7     تست‌های اولیه و متناوب:……………………………………………………………….. 15

2-1-8     کوهی از خطاها:…………………………………………………………………………… 15

2-1-9     ازبین رفتن ردپا:………………………………………………………………………….. 15

2-1-10   وابستگی تست به محتوا:………………………………………………………………… 16

2-1-11   تست جعبه سفید: بررسی منطق درونی نرم‌افزار…………………………………… 16

2-2      هدف استراتژی تست……………………………………………………………………………. 16

2-3      مطرح‌ترین استراتژی‌های تست نرم‌افزار……………………………………………………. 17

2-3-1     استراتژی تست جعبه سفید……………………………………………………………… 17

2-3-2     هدف از تست جعبه سفید:………………………………………………………………. 18

2-3-3     تست جعبه سفید: چگونه شروع کنیم؟……………………………………………….. 18

2-3-4     روش‌های مختلف تست در استراتژی جعبه سفید………………………………….. 20

2-3-5     مزایای تست جعبه سفید عبارتند از:………………………………………………….. 20

2-3-6     معایب تست جعبه سفیدعبارتند از:……………………………………………………. 20

2-4      تست جعبه سیاه: وقتی‌که از ساختار داخلی بی خبرید!…………………………………. 20

2-5      تست جعبه خاکستری: ترکیب تست جعبه سفید و سیاه…………………………………. 22

2-5-1     نمونه‌ای از تست جعبه خاکستری:…………………………………………………….. 23

2-5-2     مزایای استفاده از این روش عبارتند از:……………………………………………… 24

2-5-3     معایب استفاده از این روش عبارتند از:………………………………………………. 24

2-6      انواع تست: استرس دارید؟ تست کنید!…………………………………………………….. 25

2-6-1     تست عملکرد:……………………………………………………………………………… 25

2-6-1-1  جی‌میتر آپاچی:…………………………………………………….. 26

2-6-2     تست استرس:………………………………………………………………………………. 27

2-6-2-1  Load UI:…………………………………………………………… 28

2-6-3     تست اکتشافی:……………………………………………………………………………… 28

2-6-4     تست رگرسیون:……………………………………………………………………………. 29

2-6-4-1  Selenium  :………………………………………………………… 30

فصل سوم(گام‌هایی کوچک با تست)

3-1      تاریخچه……………………………………………………………………………………………. 32

3-2      چرخه حیات TDD :…………………………………………………………………………… 32

3-3      از مزایای TDD می توان موارد زیر را نام برد:…………………………………………… 34

3-4      طراحی موارد آزمون…………………………………………………………………………….. 36

3-5      ساختار معمولی یک مورد آزمون:…………………………………………………………….. 38

3-5-1     اطلاعات:…………………………………………………………………………………….. 38

3-5-2     فعالیت‌‌‌ها:…………………………………………………………………………………… 39

3-5-3     نتایج:………………………………………………………………………………………… 39

3-6      چگونگی کسب اطلاعات مورد نیاز برای طراحی مورد آزمون:………………………… 39

3-7   اهداف اطلاعات:…………………………………………………………………………………. 40…… منابع:   41

دانلود بررسی روشهای تست نرم افزار 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا