دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت بررسی روانشناسی احساس و ادراک 2021

دانلود پاورپوینت بررسی روانشناسی احساس و ادراک 2021

دانلود پاورپوینت بررسی روانشناسی احساس و ادراک 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت بررسی روانشناسی احساس و ادراک


 

کلیات

تاریخچه:

-علم و ادراک از نظر فلاسفه یونان:

تمامی این فلاسفه بر این اعتقاد بودند که معلومات ما از جهان اعتباری ندارد و تمامی ادراکات انسانی حتی بدیهات اولیه باطل و خیال محض است!

-سقراط و ارسطو:

برخلاف فلاسفه قبلی (سوفسطاییان) اعتقاد داشتند که «جهان معلومات، هیچ در هیچ نیست» و انسان می تواند با نیروی عقل واقعیت های جهان بیرون را به درستی دریابد.


علم و ادراک از نظر حکمای جدید غرب:

-دکارت:

 تجربه حسی وسیله ارتباط انسان با خارج است، نه تنها برای کشف حقیقا امور بلکه برای زندگی کردن.


-جان لاک:

تصورات ذهنی و معلومات حاصل تجربه حسی است. (لوح سفید)

دانلود پاورپوینت بررسی روانشناسی احساس و ادراک 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا