دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود گزارش کاراموزی فرز كاری 2021

دانلود گزارش کاراموزی فرز كاری 2021

دانلود گزارش کاراموزی فرز كاری 2021

لینک دانلود محصول

 

فهرست

عنوان                                               صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. .. 4

انواع ماشینهای فرز…………………………………………………………………………………….   ..  5

ماشبنهای فرز با میز ثابت……………………………………………………………………………… 5

ماشینهای فرز ستونی-زانویی……………………………………………………………………….  6

ماشینهای فرز افقی………………………………………………………………………………………..  6

ماشینهای فرز افقی اونیورسا ل………………………………………………………………………   6

ماشینهای فرز عمودی……………………………………………………………………………………  7

روشهای کنترل ماشینهای فرز………………………………………………………………………..    7

ایمنی در ماشینهای فرز………………………………………………………………………………..    9

عملیات فرز کاری………………………………………………………………………………………..       11

تیغه فرزها……………………………………………………………………………………………….      12

انواع تیغه فرزها………………………………………………………………………………………        12

طبقه بندی تیغه فرزها………………………………………………………………………………        12

جنس تیغه فرزها…………………………………………………………………………………….        13

انواع تیغه فرزها و کاربرد آنها………………………………………………………………….     15

تیغه فرز انگشتی……………………………………………………………………………………..        15

تیغه فرز پیشانی بغل تراش…………………………………………………………………….      16

تیغه فرزهای قابل نصب روی محور ابزار گیر افقی………………………………………..  17      

فهرست

عنوان                                               صفحه

تیغه فرزهای غلتکی…………………………………………………………………………………     17

تیغه فرزهای غلتکی قوی مارپیچ…………………………………………………………..          18

تیغه فرز های بغل تراش………………………………………………………………………..        18

تیغه فرز های بغل تراش جفت…………………………………………………………………        19

تیغه فرز های جناغی……………………………………………………………………………       20

تیغه فرز های فرم دار…………………………………………………………………………..      21

انواع دیگر تیغه فرز ها……………………………………………………………………….           22

روشهای فرز کاری………………………………………………………………………………         23

مهار تیغه فرز بر روی ماشین………………………………………………………………..       23

مراقبت از ابزار گیرها و تجهیزات محرکه…………………………………………………     26

سرعت برشی و پیشروی در عملیات فرز کاری………………………………………….         27

سیالات برشی…………………………………………………………………………………….       28

گیره ها ……………………………………………………………………………………………..     28

صفحه گردان ایستگاهی……………………………………………………………………….         29

ماشین فرز عمودی……………………………………………………………………………..         31

تیغه فرزهای ماشین فرز عمودی……………………………………………………………        32

فرز کاری سطوح زاویه دار………………………………………………………………….       35

فرز کاری شیار ها و جا خار ها………………………………………………………………        36

فهرست

عنوان                                               صفحه

فرز کاری حفره ها………………………………………………………………………………       37

براده برداری سطوح با ارتفاع های مختلف…………………………………………….      37

سوراخکاری و عملیات وابسته…………………………………………………………….      38

مراقبت از ماشین فرز……………………………………………………………………………..       39

عملیات براده برداری در ماشین فرز افقی…………………………………………………..   40

فرز کاری سطوح تخت…………………………………………………………………………..       40  

گونیا کردن سطوح قطعه کار………………………………………………………………….       33

برش کاری…………………………………………………………………………………………          49

شیارتراشی……………………………………………………………………………………….            50

سوراخ کاری و سوراخ تراشی با ماشین فرز افقی……………………………………       51

قسمتهای مختلف چرخدنده………………………………………………………………….       53

کاربردهای صنعتی ماشینهای فرز………………………………………………………..     61

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

در ماشینهای فرز،یک تیغه فرز چند دندانه برروی قطعه کار می چرخد و براده برداری   می کند.

هر یک از دندانه های تیغه فرز،براده کوچکی از سطح قطعه کار جدا می کند.

توسط ماشین فرز،عملیات براده برداری متنوعی می توان انجام داد. به عبارت بهتر یک ماشین فرز قادر است سطوح تخت،فرم دار،شیارها،حفره ها،رزوه ها،چرخدنده ها،مارپیچها و دیگر فرمها را بتراشد.

در میان ماشینهای ابزار،ماشینهای فرز از نظر شکل و قابلیت،بیشترین تنوع را دارند.

این ماشینها را می توان به خوبی به سیستم کنترل عددی کامپیوتری مجهز کرد.قطعه کار را می توان مستقیما بر روی میز ماشین فرز بست و یا آن را توسط فیکسچرهای متنوعی که معمولا به همراه ماشینهای فرز عرضه می شوند،روی میز ماشین مهار نمود.

 

انواع ماشینهای فرز

طبقه بندی ماشینهای فرز به چند گروه مشخص کار دشواری است،زیرا طراحی این ماشینها در همه موارد شباهتهایی با یکدیگر دارد.ولی از نقطه نظر کاربرد،می توان ماشینهای فرز را در دو گروه بزرگ طبقه بندی نمود:

ماشینهای فرز با میز ثابت و…

ماشینهای فرز ستونی- زانویی.

هر دو گروه این ماشبنها در دو نوع،با اسپیندل افقی و با اسپیندل عمودی ساخته می شوند.در ماشینهای فرز با اسپیندل افقی محور نگهدارنده تیغه فرز به صورت افقی و و موازی با میز ماشین قرار گرفته است .

برای عملیات مختلف می توان ابزارهای مختلفی بر روی محور ابزار گیر نصب نمود.

در ماشینهای فرز عمودی،تیغه فرز،عمود بر صفحه میز ماشین نصب می شود.

البته در ماشینهای فرز عمودی،غالبا می توان اسپیندل را حول محور افقی چرخانده و در زاویه های مختلفی تنظیم و ثابت کرد.

ماشبنهای فرز با میز ثابت

در ماشینهای فرز با میز ثابت،میز ماشین یک ساختارصلب دارد  وبه صورت یک پایه ثابت عمل می کند.البته در این ماشینها،میز ماشین تنها در راستای محورXبه چپ و راست حرکت می کند.

طول میز این ماشینها و کورس حرکت آن (m9.0-0.9)30-3می باشد.حرکت ابزار در جهات عمودی و عقب-جلو(محورهای ZوY)از طریق حرکت اسپیندل ماشین تامین می گردد.

ماشینهای فرز با میز ثابت نیز به نوبه خود به سه نوع عمودی،افقی و صفحه تراش تقسیم     می شوند(ماشینهای فرز و صفحه تراش در وازه ای).

نوع میز این ماشینها به گونه ای است که می توان قطعات بزرگ و سنگین را بر روی آن نصب کرده و ماشینکاری نمود.

دانلود گزارش کاراموزی فرز كاری 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا