دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت تحلیل سایت شهری اصفهان 2021

دانلود پاورپوینت تحلیل سایت شهری اصفهان 2021

دانلود پاورپوینت تحلیل سایت شهری اصفهان 2021

لینک دانلود محصول

 

توضیحات:
 فایل پاورپوینت تحلیل سایت شهری اصفهان، در حجم 23 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.
در این فایل به بررسی و تحلیل سایت شهری اصفهان(خیابان هاوبلوارها و مکان های معروف شهر)پرداخته شده است.
فهرست مطالب:
موقعیت قرار گیری سایت شهری
دسترسی ها
کاربری های تاثیرگذار
مشخصات اقلیمی
پتانسیل های طبیعی
این فایل با فرمت پاورپوینت در 23 اسلاید قابل ویرایش(توضیحات همراه با تصاویر و نقشه) تهیه شده است.
هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)

پاورپوینت تحلیل سایت شهری اصفهان

 فایل پاورپوینت تحلیل سایت شهری اصفهان، در حجم 23 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

 

در این فایل به بررسی و تحلیل سایت شهری اصفهان(خیابان هاوبلوارها و مکان های معروف شهر)پرداخته شده است.

 

فهرست مطالب:

موقعیت قرار گیری سایت شهری

دسترسی ها

کاربری های تاثیرگذار

مشخصات اقلیمی

پتانسیل های طبیعی

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 23 اسلاید قابل ویرایش(توضیحات همراه با تصاویر و نقشه) تهیه شده است.

 

هدیه محصول:

فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)

 

دانلود پاورپوینت تحلیل سایت شهری اصفهان 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا