دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت بررسی تطبیقی رویکردهای درمانی برای افراد با اختلال نقص توجه و بیش فعالی 2021

دانلود پاورپوینت بررسی تطبیقی رویکردهای درمانی برای افراد با اختلال نقص توجه و بیش فعالی 2021

دانلود پاورپوینت بررسی تطبیقی رویکردهای درمانی برای افراد با اختلال نقص توجه و بیش فعالی 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت بررسی تطبیقی رویکردهای درمانی برای افراد با اختلال نقص توجه و بیش فعالی

 

فهرست مطالب:

مقدمه

سبب شناسي  

سیر و پيش آگهي

كاربرد شناخت  رفتار درمانگري

نوروفيدبك چگونه عمل مي كند?

دارو درمانی

حرکت درمانی

حرکت مهمترین پروسه توانبخشی

 

بخشی از متن پاورپوینت :

مقدمه

  يكي از متداول ترين اختلالات دوران  ADHD اختلال نقص توجه / بيش فعالي    
كودكي است كه 50 % مراجعان به درمانگاه هاي روانشناختي و روانپزشكي را تشكيل ميدهد ؛ و احتمالا يكي از بحث انگيزترين حوزه هاي تكامل   آسيب شناسي رواني كودك است كه بیش از همه مورد پژوهش قرار گرفته و خواهد شد
، برآوردهاي ميزان شيوع اين اختلال متفاوت است
در كودكان و   را براي شيوع اختلال نقص توجه / بيش فعالي5-10 % ميزان  
 7%-%4 را در بزرگسالان اعلام كرده است.در حاليكه سادوك و سادوك رقم 3
را در كودكان مدارس ابتدايي در سنین پيش از بلوغ اعلام كرده اند. شيوع اختلال نقص
  3-6%- 12در دامنه ای بین   در ايران در كودكان 7  (ADHD) توجه / بيش فعالي
گزارش شده است .
 درصد گزارش شده است2.9  ودر دخترها9.2شیوع بیش فعالی در پسرها

 

سبب شناسي  

درحالي که علت شناسي اين اختلال تا حدزيادي ناشناخته است اما شواهي حاکي به وجود اختلال در عوامل نوروبيولوژيکال( عصب – زيست شناسي) وجود دارد. عوامل ژنتيکي، نابهنجاري هاي نوروتر انسميتري، سوخت وساز نامتعارف گلوکز درمغز و نابهنجاري در لوب پيشاني از جمله عوامل ديگري هستند که همگي به عنوان دلايل احتمالي براي بروز ADHD مطرح هستند. پژوهشي نيز نشان داده است که مادري که از سيگار، الکل يا ساير مواد در طول بارداري استفاده مي کند ممکن است ريسک ADHD را افزايش دهد. اما تاکنون، به نظر مي رسد که بيشترين عامل خطر براي افزايش اختلال بيش فعالي – کمبود توجه (ADHD) داشتن زمينه ژنتيکي است. بطوري که در موارد عوامل ژنتيکي، مطالعات داروشناسي وتصوير سازي نوروني و… حاکي از آنند که به دليل نقص ژنتيکي، در سيستم نوروترانسميتري يا به طور دقيق تر در مسيرهاي دوپامينرژيکي اختلال وجود دارد. اما در مورد عوامل اجتماعي ومحيطي شواهد محدودي ديده مي شود به عبارتي اگرچه روش هاي ترتيبي معين ممکن است در چگونگي آشکار سازي نشانه هاي ADHD تاثير بگذارند ولي دليل ايجاد ADHD نيستند…

دانلود پاورپوینت بررسی تطبیقی رویکردهای درمانی برای افراد با اختلال نقص توجه و بیش فعالی 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا