دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت معماری سیتی سنتر وین اتریش محله اشتفان دام خیابان گرابن 2021

دانلود پاورپوینت معماری سیتی سنتر وین اتریش محله اشتفان دام خیابان گرابن 2021

دانلود پاورپوینت معماری سیتی سنتر وین اتریش محله اشتفان دام خیابان گرابن 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت معماری سیتی سنتر وین اتریش محله اشتفان دام خیابان گرابن

 

فهرست مطالب :

فعالیتهای مختلف در لبه

ورودیهای مناسب و زیاد

نفوذ پذیری کالبدی مناسب

عرض مناسب معابر   

گشودگی در تقاطع

نفوذ پذیری کالبدی  

کلیسای اشتفان دان

فعالیتهای موجود در خیابان

سهولت درک مردم از فرصتها و موقعیتها

خوانایی محیط

رعایت اصل سادگی 

رعایت هم پیوندی فضایی

رعایت اصل تقارن

معایب

دانلود پاورپوینت معماری سیتی سنتر وین اتریش محله اشتفان دام خیابان گرابن 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا