دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی با ترجیح سبک های تدریس و نگرش شغلی 2021

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی با ترجیح سبک های تدریس و نگرش شغلی 2021

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی با ترجیح سبک های تدریس و نگرش شغلی 2021

لینک دانلود محصول

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی با ترجیح سبک های تدریس و نگرش شغلی

 

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 50

 

هوش اخلاقی به عنوان توانایی کاربرد اصول اخلاق جهانی در اخلاقیات، اهداف و مراودات یک فرد از روی قاعده است (لنیک و کیل، 2005). یک برداشت از این تعریف، آن است که اخلاقیات به عنوان اولویت است، یعنی بدان معنا که افراد دارای تمایل ذاتی برای فعالیت با درستی، مسئولیت، دلسوزی و بخشندگی دارند. هوش اخلاقی اعتقاد عمیق فرد و ارزش‌های اوست که تمامی افکار و فعالیت‌ها را هدایت می‌کند و فرایند تصمیم‌گیری اخلاقی مشروط به عوامل دموگرافیکی چون جنسیت، نژاد، ملیت یا فعالیت مذهبی نیست. (فورد وریچاردسون، 1994؛ مارتین، رااو و اسلون ، 2008).

هوش: رفتار حل مسألۀ سازگارانه­اي است که در راستاي تسهيل اهداف کاربردي و رشد سازگارانه جهت­گیری شده است. رفتار سازگارانه، شباهت اهداف متعددی را که باعث تعارض درونی می­شوند، کاهش می­دهد. این مفهوم هوش، مبتنی بر گزاره­اي است که فرایند حرکت به سوی اهداف، انجام راهبردهایی را برای غلبه بر موانع و حل مسأله ضروری می­سازد. (ایمونز، 1999؛ استرنبرگ[1]، 1997؛ به نقل از: نازل، 2004)

گاردنر[2] هوش را مجموعه توانایی­هایی می­داند که برای حل مسأله و ایجاد محصولات جدیدی که در یک فرهنگ ارزشمند تلقی می­شوند، به کار می­رود. از نظر وی انواع
نه­گانه هوش عبارتند از: هوش زبانی، موسیقیایی، منطقی ـ ریاضی، فضایی، بدنی ـ حرکتی، هوش­های فردي (که شامل هوش درون­فردی و بین­فردی مي­شود)، هوش طبیعتی و هوش وجودی که شامل ظرفیت مطرح کردن سؤالات وجودی است. (آمرام، 2005)

مفهوم تحلیلی غرب[3] از هوش، بیشتر شناختی است و شامل پردازش اطلاعات
می­شود؛ در حالی که رویکرد ترکیبی شرق[4] نسبت به هوش، مؤلفه­های گوناگون عملکرد و تجربه انسان، از جمله شناخت، شهود و هیجان را در یک ارتباط کامل[5] (یکپارچه) دربرمی­گیرد. (نازل، 2004: 42)در مجموع، هوش عموماً باعث سازگاری فرد با محیط می­شود و روش­های مقابله با مسائل و مشکلات را در اختیار او قرار می­دهد. همچنین توانایی شناخت مسأله، ارائه راه­حل پیشنهادی برای مسائل مختلف زندگی و کشف روش­های کارآمد حل مسائل از ویژگی­های افراد باهوش است.

یکی از مسائل مهم نظام های آموزشی در سرتاسر جهان، مساله روش تدریس است. از دیرباز در تمدن و فرهنگ های متفاوت، از هنگامی که تربیت نسل جدید مطرح بوده است، مساله انتخاب روش تدریس نیز وجود داشته است و هر یک از استادان و معلمان بر اساس بینش و نگرش خویش عمل می کردند؛ اما امروزه با پیشرفت جوامع از یک سو و شناخت علمی و عملی رفتار انسان از سوی دیگر، اصول و روش های تدریس نیز دگرگون شده است.

در ارتباط با تدریس، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. آنان که تدریس را به عنوان محصول علم در نظر دارند، بر نقش رهبری معلم در جریان آموزش تاکیده ورزیده، او را مسئول تصریح هدف ها، تلقین دانش و تصحیح فعالیت های شاگردان می شمارند. آنان که تدریس را به عنوان فرایند علم محسوب می کنند، بر نقش مشورتی معلم در جریان آموزش اصرار دارند، و آموزش را جریانی از تشریک مساعی شاگردان و معلم، تفهیم مطالب و ترغیب به کاوش و حل مساله قلمداد می کنند. امروزه به عقیده بیش تر متخصصان، تدریس، ناظر به تعامل دو قطب سیالی (معلم و شاگرد) است، که معطوف به یادگیری یک یا چند شاگرد است. بر این اساس در تدریس همواره «حداقل» دو نفر حضور دارند؛ و ارتباط بین این دو دارای چهار سطح (ایجاد، استمرار، اثربخش ساختن و اتمام یا ارزش یابی) است. هر یک از دو عنصر تدریس، در عمل سهمی بر عهده دارند، که با افزایش سهم یکی از آن ها، سهم دیگری کمتر می شود. بر این اساس می توان نقش مربوط به معلم را برای توصیف وضعیت به کار گرفت؛ و از دوشکل آن با عناوین «معلم به عنوان مدیر (رهبر)» و «معلم به عنوان مشاور» سخن به میان آورد. (موسی­پور، 1377).

نگرش شغلی و عوامل موثر در ایجاد رضایت و رغبت شغلی موضوع مهمی در هر سازمان می باشد . در این مورد کوششهای منطقی از دهه های 1930 میلادی آغاز شده و همچنان ادامه دارد . امروزه ، رضایت شغلی مرکز توجه محققان رفتار سازمانی قرار گرفته و به عنوان یکی از مفاهیم عمده در پژوهش سازمانی بشمار می رود (استوار و امیرزاده، 1387).

نگرش و رضایت شغلی ماحصل تاثیر و تاثر زیادی نظیر نیازها ، علایق ، انگیزه ها و نگرشها و شخصیت افراد از یک طرف ومختصات شغلی نظیر ، اقلیم سازمانی،محیط کاری ومدیریت می باشد. در رابطه با رضایت شغلی مکتب تفکر هرزنبرگ ، به خودکار به عنوان یک وسیله برای انگیزش افراد ، اعتبار بسیار می دهد . اگر اهمیت انگیزش درونی را بپذیریم، باید به اساس طراحی مشاغل وسیاستهای مدیریتی سازمان دقیقا توجه کنیم تا به طریقی کارکنان تا حد امکان نیازهایشان بر آورده شود. حتی اگر مارابطه بین کار وانگیزش را نپذیریم ، چنین روشهایی می تواند کیفیت زندگی کاری را بهتر کند .

 

1. Sternberg R

2. Gardner H.

3. Western analytic concept

4. Eastern synthetic aproach

5. Integrative relation

 

فهرست مطالب

 هوش اخلاقی

مفهوم سبکهای تدریس

اهمیت سبک تدریس

دیدگاه ها در مورد ترجیح سبک تدریس

نگرش شغلی

اهمیت نگرش

ویژگیهای نگرش

رضایت درونی

نظریه های مختلف در مورد نگرش(رضایت)شغلی

عوامل تاثیر گذار بر نگرش شغلی

مطالعات داخلی و خارجی

مطالعات داخلی

مطالعات خارجی

منابع

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی با ترجیح سبک های تدریس و نگرش شغلی 2021

لینک دانلود محصول

دکمه بازگشت به بالا