دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود دانلود پروژه حج از دیدگاه قرآن 2021

دانلود دانلود پروژه حج از دیدگاه قرآن 2021

دانلود دانلود پروژه حج از دیدگاه قرآن 2021

لینک دانلود محصول

حج از دیدگاه قرآن

 

این محصول در قالب فایل word و در 148 صفحه تهیه و تنظیم شده است


توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب:

كلیات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 1

تبیین موضوع …………………………………………………………………………………………. 3

اهمیت و ضرورت موضوع ………………………………………………………………………. 3

پیشینه موضوع ……………………………………………………………………………………….. 4

پرسشها وفرضیات ………………………………………………………………………………….. 5

چكیده ……………………………………………………………………………………………………. 6

فصل اول : حج از نظر لغوی واصطلاحی انواع آن

حج در لغت …………………………………………………………………………………………….. 8

حج در اصطلاح ………………………………………………………………………………………. 9

شرافت زمانی حج…………………………………………………………………………………….. 9

اهمیت و آثار حج …………………………………………………………………………………….. 10

انواع و اقسام حج و عمره ………………………………………………………………………… 13

تمتع از نظر لغوی واصطلاحی ………………………………………………………………….. 14

كیفیت حج تمتع ……………………………………………………………………………………….. 14

حج افراد ………………………………………………………………………………………………… 17

حج قران…………………………………………………………………………………………………. 18

عمره مفرده و تمتع ………………………………………………………………………………….. 18

عمره از نظر لغوی و اصطلاحی ………………………………………………………………… 19

عمره مفرده و اعمال آن …………………………………………………………………………… 20

میقات احرام عمره مفرده …………………………………………………………………………. 20

فرق عمره مفرده با عمره تمتع ………………………………………………………………….. 21

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………… 22

فصل دوم : سیمای حج از دیدگاه قرآن

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 24

واژه حج در قرآن ……………………………………………………………………………………. 24

تاریخ مكه ………………………………………………………………………………………………. 27

نامهای مكه: ……………………………………………………………………………………………. 29

1-   مكه ………………………………………………………………………………………………….. 29

2-   بكه …………………………………………………………………………………………………… 29

3-   بیت العتیق …………………………………………………………………………………………. 30

4-   بیت المعمور ………………………………………………………………………………………. 30

5-   مسجد الحرام …………………………………………………………………………………….. 31

6-   بیت الحرام ………………………………………………………………………………………… 32

7-   ام القری ……………………………………………………………………………………………. 33

8-   بلد الامین ………………………………………………………………………………………….. 34

دلیل پیدایش كعبه ……………………………………………………………………………………. 34

تاریخچه مبنای كعبه ………………………………………………………………………………… 35

زمان ساختن بنای اولیه كعبه ……………………………………………………………………. 39

وجوب و ضرورت حج……………………………………………………………………………… 41

آیاتی در مورد ادله وجوب حج و عمره ……………………………………………………… 41

مستطیع كیست؟ ………………………………………………………………………………………. 43

1-   استطاعت مالی …………………………………………………………………………………… 44

2-   استطاعت عقلی …………………………………………………………………………………… 44

3-   استطاعت بدنی …………………………………………………………………………………… 45

4-   استطاعت زمانی………………………………………………………………………………….. 45

5-   استطاعت امنیت …………………………………………………………………………………. 45

دعوت به حج اكبر ……………………………………………………………………………………. 49

محرمات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 52

محرمات احرام ……………………………………………………………………………………….. 52

1- فلسفه صید ……………………………………………………………………………………….. 53

كفاره صید و شكار بر فرد محرم ……………………………………………………………… 55

حكم شكار كردن حیوانات دریایی و صحرایی …………………………………………….. 57

حكم شكار بعد از احرام …………………………………………………………………………… 59

2- حكم جدال وفسوق كردن ……………………………………………………………………. 60

كفاره جدال …………………………………………………………………………………………….. 60

 

3- حرمت مباشرت…………………………………………………………………………………… 61

قرآن اثر اجتناب از محرمات را چنین بیان كرده …………………………………………. 62

واجبات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 66

طواف …………………………………………………………………………………………………….. 67

احكام طواف …………………………………………………………………………………………… 67

سعی صفا و مروه …………………………………………………………………………………… 68

احكام صفا و مروه ………………………………………………………………………………….. 70

عرفات ……………………………………………………………………………………………………. 71

وقوف در مشعرالحرام …………………………………………………………………………….. 73

رمی جمرات ……………………………………………………………………………………………. 76

قربانی ……………………………………………………………………………………………………. 78

فلسفة قربانی ………………………………………………………………………………………….. 78

1-   كمك رسانی به اهل حجاز یك اصل می باشد. ……………………………………….. 79

2-    قربانی از شعائر الهی است. ……………………………………………………………….. 79

3-   كمك به مستمندان و سیركردن آنها ……………………………………………………… 80

4-   رسیدن به تقوای الهی …………………………………………………………………………. 81

حلق و تقصیر كردن ………………………………………………………………………………… 82

فضیلت حلق ……………………………………………………………………………………………. 83

حكم حلق و زمان آن ……………………………………………………………………………….. 84

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………… 85

فصل سوم : فلسفه حج

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 88

1- فلسفه فردی و معنوی

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 90

بعد معنوی حج ……………………………………………………………………………………….. 91

حج و كسب معرفت …………………………………………………………………………………. 92

انسان و خودسازی …………………………………………………………………………………. 93

عبادت حج، عبادتی بی ریاست……………………………………………………………………. 96

بعد معنوی مناسك و اعمال حج و تأثیر آن بر فرد ………………………………………. 97

بعضی از اسرار حج ………………………………………………………………………………… 99

اسرار صفا و مروه …………………………………………………………………………………. 99

راز طواف كردن ……………………………………………………………………………………… 99

سرحلق ………………………………………………………………………………………………….. 100

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………… 103

2- فلسفه اقتصادی

بعد اقتصادی حج …………………………………………………………………………………….. 105

اهداف و آثار تجاری و اقتصادی حج ………………………………………………………… 107

دیدگاه قرآن نسبت به بعد اقتصادی حج …………………………………………………….. 109

دیدگاه قرآن در مورد واژه منافع و نظر مفسران در آن مورد ……………………… 112

قربانی عامل تقویت كننده اقتصاد جوامع اسلامی ………………………………………… 114

قربانی عامل برآوردن نیاز فقیران …………………………………………………………….. 117

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………… 119

3- فلسفه اجتماعی

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 121

ویژگیهای اجتماع حج ……………………………………………………………………………….. 122

محتوای اجتماعی حج و آثار آن ………………………………………………………………… 123

دیدگاه قرآن نسبت به اجتماعی بودن حج …………………………………………………… 125

خانه خدا متعلق به مردم است……………………………………………………………………. 126

قیام جهان شمول اجتماعی مسلمانان در پرتو حج ……………………………………….. 128

امنیت اجتماعی مسلمانان ………………………………………………………………………….. 130

حج تراكم قوه متكثره در نقطه واحده است. ………………………………………………… 131

نتیجه………………………………………………………………………………………………………. 133

نتیجه گیری كلی ………………………………………………………………………………………. 134

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………….. 135

دانلود دانلود پروژه حج از دیدگاه قرآن 2021

لینک دانلود محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا