دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد 2021

دانلود بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد 2021

دانلود بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد 2021

لینک دانلود محصول

در این تحقیق،به بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد پرداخته شد بدین ترتیب كه میزان عزت نفس را با تست كوپراسمیت مورد سنجش قرار دادیم.

نمونه تحقیق 30 نفر زن متأهل و 30 نفر مجرد در نظر گرفته شد، پس از بدست آوردن نمرات خام، جدول توزیع فراوانی، شاخصهای گرایش مركزی و پراكنش، نمودارهای چند ضلعی ترسیم شد و در نهایت از طریق آزمونt گروههای مستقل به بررسی تفاوت بین عزت نفس دو گروه پرداختیم .

از آنجائیكه t بدست آمده كوچكتر از t جدول بود به این نتیجه رسیدیم كه تفاوتی بین عزت نفس زنان متأهل و مجرد وجود ندارد .

 فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
موضوع تحقیق
فایده، اهمیت، هدف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف عملیاتی
الف) مفاهیم نظری تحقیق
مفهوم خود
ابعاد عزت نفس
۱ـ تنفر از خود
۲ـ شک و تردید درباره خود
۳ـ تأیید خود
نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس
عوامل مؤثر در رشد عزت نفس
زمینه های عزت نفس
عزت نفس اجتماعی
عزت نفس تحصیلی
عزت نفس خانوادگی
عزت نفس جسمانی
عزت نفس کلی
عزت نفس و عملکرد سودمند
علت اصلی کدام است ؟
ب) دیدگاههای نظری در مورد عزت نفس
عزت نفس در متون اسلامی
عزت نفس از دیدگاه روان شناسان
ج ـ تحقیقات انجام شده
۱ـ تحقیقات انجام شده در خارج
۲ـ تحقیقات انجام شده در ایران
مقدمه
جامعه مورد تحقیق
نمونه و روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
مشخصات پرسشنامه
اعتبار و پایایی آزمون
روش تجزیه و تحلیل
جدول توزیع فراوانی شماره (۱)
محاسبه شاخص های گرایش مرکزی گروه اول
جدول توزیع فراونی شماره (۲)
محاسبه شاخص های گرایش مرکزی گروه دوم
محاسبات استنباطی
نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه
نتیجه
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات
منابع

دانلود بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد 2021

لینک دانلود محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا