دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود دانلود پروژه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت 2021

دانلود دانلود پروژه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت 2021

دانلود دانلود پروژه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت 2021

لینک دانلود محصول

اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت

این محصول در قالب فایل word و در 98 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست

چکیده………………………………………………………………………………………….. 3 

مقدمه…………………………………………………………………………………………..  4

فصل اول

شاخصهای حفاری……………………………………………………………………………. 6

سختی………………………………………………………………………………………….. 6

سفتی…………………………………………………………………………………………… 7

سایندگی……………………………………………………………………………………….. 7

اندازه و یكنواختی دانه‌ها……………………………………………………………………… 9

جدایش………………………………………………………………………………………… 9                                

تقسیم بندی سنگها بر اساس شاخصهای حفاری……………………………………………. 10                 

سنگهای آذرین ساینده……………………………………………………………………….. 11

 سنگهای آذرین نیمه ساینده……………………………………………………………………  11

سنگهای آذرین با سایندگی كم……………………………………………………………….. 12

 سنگهای آذرین تجزیه ………………………………………………………………………. 12

سنگهای متامورفیك…………………………………………………………………………..  13

سنگهای متامورفیك سخت و ساینده………………………………………………………….  13

سنگهای متامورفیك نیمه سخت و نیمه ساینده……………………………………………….  14

سنگهای متامورفیك نرم………………………………………………………………………  14

سنگهای رسوبی………………………………………………………………………………  14

سنگهای سخت سیلیسی……………………………………………………………………….  15

سنگهای رسوبی ساینده با سختی كم…………………………………………………………  15

شكننده اما ساینده……………………………………………………………………………..  16

نسبتاً سخت اما فاقد خاصیت سایندگی……………………………………………………….  16

سنگهای رسوبی نرم و فاقد , خاصیت سایندگی……………………………………………..  17

فصل دوم

مشخصات و پارامترهای سنگ برای حفاری ……………………………………………… 18

حفاری پذیری اولیه…………………………………………………………………………… 22

پارامترهای پیشرفت…………………………………………………………………………  23

پارامترهای خوردگی ابزار………………………………………………………………….. 24

دانه بندی……………………………………………………………………………………… 26

حفاری پذیری كلی‌…………………………………………………………………………… 27

خصوصیات جرم سنگ……………………………………………………………………… 27

قرار گرفتن ناپیوستگی‌ها……………………………………………………………………. 29

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………. 30

فصل سوم

حفاری ضربه‌ای…………………………………………………………………………….. 31

3-1 حفاری كابلی……………………………………………………………………………. 32

3-1 الف) تمیز كردن چال…………………………………………………………………… 33

3-1 ب) نظریه حفاری كابلی………………………………………………………………. 35

3-1- ج) امتیازات حفاری كابلی……………………………………………………………  38

3-1- د) نقاط ضعف و معایب این سیستم…………………………………………………… 39

3-2 دستگاه حفاری چكشی………………………………………………………………….. 40

3-2-1 اصول عملیات حفاری  توسط این ماشین‌ها……………………………………….. 42

3-3 اندیس گذاری …………………………………………………………………………… 47

3-4 تولید و انتقال انرژی در سیستم حفاری ضربه‌ای…………………………………….. 50

3-4-1 اتلاف انرژی در طول لوله حفاری…………………………………………………. 54

3-5 انتقال انرژی در سطح تماس مته با سنگ از اولین موج ایجاد شده…………………. 56

3-6 تراست مورد نیاز در حفاری ضربه‌ای………………………………………………. 60

3-7 تأثیر شكل سرمته در حفاری ضربه‌ای………………………………………………… 62

آزمایشات تعیین مشخصات در سیستم حفاری ضربه‌ای…………………………………… 63

فصل چهارم

.سیستم حفاری چرخشی………………………………………………………………………. 69

4-1 حفر چال‌های انفجاری با استفاده از سیستم حفاری چرخشی…………………………. 71

4-2 عوامل مؤثر بر میزان نفوذ سرمته در داخل سنگ…………………………………… 72

4-3 سرمته‌های حفاری چرخشی……………………………………………………………. 78

4-4 انواع مختلف طراحی…………………………………………………………………… 79

4-5 اساس كار سرمته‌های مخروطی گردنده………………………………………………. 81

4-6 عمل فشارش و ایجاد شكست در سنگ………………………………………………… 83

4-7 آنالیز عمل متقابل سرمته و سنگ با در نظر گرفتن میزان انرژی ذخیره شده……… 87

4-7-1 عمل اولیه سرمته……………………………………………………………………. 87

4-7-2 عمل ثانویه سرمته………………………………………………………………….. 89

4-8 طوق چرخشی…………………………………………………………………………. 90

فصل پنجم

حفاری الماسه……………………………………………………………………………….. 93

5-1 انواع سرمته‌های الماسه………………………………………………………………. 95

5-1-1 سرمته‌های دارای قطعات الماس بر روی سطح بدنه…………………………….. 95 

5-1-2 سرمته‌های دارای قطعات الماس در داخل تركیب بدنه…………………………… 96

5-2 مقایسه هزینه ها در حفاری‌های الماسه………………………………………………. 97

5-3 لوله‌های مغزه‌گیری……………………………………………………………………. 99

5-3 الف) لوله‌های مغزه گیری انفرادی…………………………………………………. 100

5-3 – ب) لوله‌های مغزه گیری دو جدار………………………………………………… 101

5-3-ج) لوله‌های مغزه گیری دو جداره اصلاح شده……………………………………. 103

5-4 تكنیك حفاری با خطوط سیمی………………………………………………………. 105

5-4-1 سیستم حفاری سیمی………………………………………………………………. 105

5-4-2 پایداری چال در حفاری سیمی……………………………………………………. 107

5-4-3 رشته لوله‌های حفاری سیمی…………………………………………………….. 108

5-4-4 محفظه مغزه گیری در حفاری سیمی……………………………………………. 108

5-4-5 سیستم با قابلیت جمع شدن………………………………………………………… 109

5-4-6 امتیازات و مزایای سیستم حفاری سیمی………………………………………… 110

سرمته‌های مغزه گیری در حفاری سیمی………………………………………………… 111

5-5 هزینه‌ها………………………………………………………………………………. 111

5-6 محاسبات عملی در حفاری الماسه………………………………………………….. 112

5-7 نظریه حفاری بر مبنای عمل سایش………………………………………………… 115

5-8 تأثیر خواص سنگ در میزان نفوذ سرمته‌های الماسه نوع او.ل………………….. 119

5-9 سرمته‌های الماسه نوع دوم…………………………………………………………. 120

دانلود دانلود پروژه اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت 2021

لینک دانلود محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا