دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود پاورپوینت برنامه راهبردی مرتع كشور 2021

دانلود پاورپوینت برنامه راهبردی مرتع كشور 2021

دانلود پاورپوینت برنامه راهبردی مرتع كشور 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت برنامه راهبردی مرتع كشور

فایل پاورپوینت برنامه راهبردی مرتع كشور،در حجم 59 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
برنامه راهبردی مرتع توسط یك كمیته اصلی و سه كمیته فرعی به شرح زیر تدوین شده است:

كمیته اصلی تركیبی از :
– اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات مرتع
– اساتید دانشگاه
– كارشناسان اجرایی
نماینده دامداران
كمیته های فرعی شامل سه كمیته تخصصی:
مدیریت مرتع و مسائل اقتصادی اجتماعی
اصلاح مرتع
اكولوژی مرتع

برای تدوین برنامه 110جلسه تشكیل گردید كه 10 جلسه متعلق به كمیته اصلی و بقیه به كمیته ها ی فرعی اختصاص داشت برای پشتیبانی از برنامه 2000 نفر ساعت كار كارشناسی انجام شده است.

این برنامه با دستگاههای زیر هماهنگ شده است:
دفتر امور مراتع کشور
انجمن مرتعداری
سازمان امور عشایری
معاونت امور دام
صندوق بیمه محصولات کشاورزی
نمایندگان دامداران استانهای فارس, خوزستان, خراسان بزرگ و تهران

فهرست مطالب:
1- كلیات
نحوه تدوین برنامه
نگاهی به برنامه چهارم
2- وضع موجود مراتع کشور
– قوانین و مقررات
– سطح مراتع
– جمعیت وابسته به مرتع
تعداد دام
3- جایگاه مراتع در تحقق برنامه توسعه كشور
4- پتانسیلها
پتانسیلهای طبیعی
پتانسیلهای منتج از برنامه های گذشته
5- چالشها
چالش اصلی
سایر چالشها و موانع پیش رو
6- اهداف، راهبردها و راهكارها و نتایج مورد انتظار
اهداف، راهبردها، راهكارها و نتایج مورد انتظار اجرا
اهداف، راهبردها، راهكارها و نتایج مورد انتظار تحقیقات
7- منابع مورد استفاده

این فایل با فرمت پاورپوینت در 59 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

دانلود پاورپوینت برنامه راهبردی مرتع كشور 2021

لینک دانلود محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا