دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود جزوه کاربرد آزمون های روانی رشته مشاوره 2021

دانلود جزوه کاربرد آزمون های روانی رشته مشاوره 2021

دانلود جزوه کاربرد آزمون های روانی رشته مشاوره 2021

لینک دانلود محصول

جزوه کاربرد آزمون های روانی رشته مشاوره  

 

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مشاوره ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول: تاریخچه آزمون های روانی 

شروع واقعی آزمون های روانی 

اولین آزمون روانی به معنای واقعی کلمه مقیاس هوشی بنیه- سیمون است، که در سال 1905 جهتاندازه گیری هوش

2 کودکان ساخته شد. و بر همین دلیل بنیه را پدر آزمون های روانی نامبردهاند. جیمز مک کین کتال

 (1860 – 1944)

کتال از همکاران گالتون و از شاگردان وونت بود. در سال 1890 برای اولین بار کلمه آزمون روانی توسـط کتـال بـه کـار

برده شد. 

3 فرانسیس گالتون

 (1822 -1911)

گالتون معدود کسانی است که به نظر روان شناسان دارای بهره هوشی معادل 200 بوده است. او معتقد بودد« تا زمانی که

تخیلات و تفکرات و اتفاقات عالم و طبیعت و عقل در قیداندازه و عدد نیاید، نمی توان آن ها را در قلمرو علم در آورد». گالتون

(1883) یکی از نخستین کسانی است که به مطالعه واندازه گیری تفاوت های فردی پرداخت. او عقیده داشت که بین توانایی

ذهنی (هوش) و تمیز حسی رابطه وجود دارد. هر چه میزان هوش بالاتر باشد، سطح تمیز حسی نیز بالاتر است. بر این اساس

بود که برایاندازه گیری قدرت تمیز حسی، آزمون های مختلفی را ابداع کرد. وی معتقد بود که با این آزمون ها می توان هوش

و توانایی های ذهنی افراد را مورد اندازه گیری قرار داد. 

فصل دوم : طبقه بندی انواع آزمون های روانی

آزمون ها را بر حسب ملاك های متفاوت می توان به انواع مختلف طبقه بندی کرد. در اینجا انواع آزمون ها را بر اساس برخی

از ملاك ها طبقه بندی می کنیم. 

1- از نظر مشخصات خارجی یا فرم و شکل 

1 الف- آزمون های مود- کاغذی

: در این آزمون ها آزمودنی به طور کتبی به سوال هایی که از او پرسیده می شود، پاسخ می

دهد. 

ب- آزمون های عملکردی

: در این آزمون های از آزمودنی خواسته می شود که یک سلسله کارهای دستی بر روی ابزارهایی 2

که به او ارائه می شود، انجام می دهد. 

2- از نظر ماهیت و محتوای ظاهری (استفاده از کلام) 

الف- آزمون های کلامی 3 در این آزمون های سوال ها به صورت گفتاری یا نوشتاری مطرح می شود 

و آزمودنی پاسخ خود را به صورت گفتار یا نوشتار ارائه می کند. آزمون های کلامی معمولاً وابسته به فرهنگ هستند. 

ب- آزمون های غیر کلامی

:1

آزمون هایی هستند که در آن ها نقش زبان به حداقل ممکن کاهش می یابد. آزمون های غیر

کلامی ممکن است از نوع آزمون عملکردی باشد. 

3- از نظر اجرا 

الف- فردی، آزمون های فردی توسط یک آزمونگر متخصص بر روی یک آزمودنی اجرا می شود. در این آزمون های آزمونگر 

پاسخ های شفاهی و محوی انجام تکالیف تعیین شده توسط آزمودنی را نیز شب کرده و رفتارهای بالینی او را در موقعیت

اجرای آزمون نیز یادداشت می کند.

تست کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره 

 

1- در آزمون رورشاخ، به عناصری مانند شکل، رنگ و حرکت، که در ادراك لکه و معنی بخشی به آن نقش

مهمی دارند، چه می گویند؟ 

1) محتوا 2) محل ادراك 

3) تعیین کننده ها 4) پاسخ های رایج 

2- کدام پرسشنامه برای بررسی منبع کنترل درونی یا بیرونی، تهیه شده است؟ 

1)راتر 2) یونگ 3) آیزنگ 4) برن رویتر 

3- اگر آزمودنی در خرده آزمون های حافظه، حساب و تطبیق علائم مقیاس هوشی وکسلر به طور معنی دار

دارای نمراتی کمتر از خرده آزمونهای دیگر باشد، احتمال……. در وی وجود خواهد داشت. 

1) نقص توجه 2) تفرقه حواس 3) حافظه ضعیف 4) اختلالات یادگیری 

4- کدام دانشمند نظریه سلسله مراتب عوامل گروهی هوش را مطرح کرده است؟ 

1) ترستون 2) ورنون 3) اسپیرمن 4) گیلفورد 

5- پاسخ های انضمامی در آزمون کلمات فراخوان یونگ نشانه چیست؟ 

1) افسردگی 2) درون گرایی 3) پرخاشگری 4) برون گرایی 

6- در آزمون رورشاخ کدامیک از موارد زیر جزو «تعیین کنننده ها» طبقه بندی نمی شود؟ 

1) حرکت 2) رنگ 3) مکان 4) فورم 

7- متن کارت های آزمون C. A. T بر اساس کدام یک از رویکردهای روانشناختی ساخته شده است؟ 

1) روانکاوی 2) رفتار گرایی 

3) روان شناسی شناختی 4) روان شناسی انسان گرا 

پاسخنامه 

 3 -1

 1 -2

 2 -3

 2 -4

 4 -5

 3 -6

 1 -7

فهرست مطالب 

کاربرد آزمونهای روانی………………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل اول: تاریخچه آزمون های روانی…………………………………………………………………………………………. 10

شروع واقعی آزمون های روانی ………………………………………………………………………………………………… 11

3 فرانسیس گالتون

11 …………………………………………………………………………………………… (1822 -1911)

1 آلفردبنیه

11 …………………………………………………………………………………………………. (1857 -1911)

فصل دوم : طبقه بندی انواع آزمون های روانی……………………………………………………………………………….. 13

1-از نظر مشخصات خارجی یا فرمو شکل ……………………………………………………………………………………. 13

2-از نظر ماهیت و محتوای ظاهری (استفاده از کلام) …………………………………………………………………………. 13

3-از نظر اجرا ………………………………………………………………………………………………………………… 13

فصل سوم: «پایایی آزمون» …………………………………………………………………………………………………… 17

روش های تعیین پایایی ………………………………………………………………………………………………………. 17

روش دو نیمه کردن آزمون……………………………………………………………………………………………………. 18

روش کودر- ریچاردسون ………………………………………………………………………………………………………..19

فصل چهارم: «روایی آزمون» …………………………………………………………………………………………………. 20

تعریف و مفهومروایی…………………………………………………………………………………………………………. 20

انواع روایی……………………………………………………………………………………………………………………. 20

روایی سازه……………………………………………………………………………………………………………………. 22

فصل پنجم: هنجارها و نیمرخ ها ……………………………………………………………………………………………… 24

تعریف نرم ……………………………………………………………………………………………………………………. 24

انواع نرمها……………………………………………………………………………………………………………………. 24

بهره هوشی …………………………………………………………………………………………………………………… 24

نیمرخ روانی ………………………………………………………………………………………………………………….. 27

فصل ششم: نظریه های هوش ………………………………………………………………………………………………… 28

ماهیت هوش …………………………………………………………………………………………………………………. 28

بنیه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

مجموعه تستهای سالهای اخیر……………………………………………………………………………………………… 152

پاسخنامه مجموعه تست کاربرد آزمونهای روانی…………………………………………………………………………….. 159

مجموعه تست………………………………………………………………………………………………………………..164

پاسخنامه …………………………………………………………………………………………………………………….169

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….. 173

 

نوع فایل:Pdf

 سایز: 2.59mb

 تعداد صفحه:172 

دانلود جزوه کاربرد آزمون های روانی رشته مشاوره 2021

لینک دانلود محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا