دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود ارزیابی آبریزش دهان 2021

دانلود ارزیابی آبریزش دهان 2021

دانلود ارزیابی آبریزش دهان 2021

لینک دانلود محصول

ارزیابی آبریزش دهان

فهرست

ارزیابی آبریزش دهان. 2

تاریخچه. 4

توصیف آبریزش دهان. 4

ارزیابی بلع. 5

ارزیابی زبانی 6

نوزادان و كودكان. 6

بزرگسالان. 8

آزمون غیر گفتاری  12

ملاحظات لازم برای تعیین پیش آگهی. 12

تاریخچه طبیعی اختلال. 13

درمان تشخیصی 14

سطح عملكرد شناختی، رشد زبانی و حافظه. 16

انگیزه 16

میزان دسترسی به خدمات مناسب.. 17

وجود سایر اختلالات.. 17

خلاصه. 17

فصل 3 درمان. 18

رویكرد های درمانی دیزارتری.. 18

رویكرد فیزیولوژیكی. 20

رویكردهای غیر گفتاری.. 22

اهداف درمان. 25

گروه I. 28

گروه II. 28

گروه III. 28

تواترو طول درمان. 28

درمان دیزارتری.. 30

كودكان و نوجوانان. 31

كودكان بزرگتر (نوجوانان ) و بزرگسالان. 35

كنترل حمایت تنفسیManagement of Respiratory support ) 37

نوزادان و كودكان كم سن و سال. 37

كودكان بزرگتر و بزرگسالان. 38

نوزادان و كودكان كم سن و سال. 41

كودكان بزرگتر و بزرگسالان. 43

درمان عملكرد حنجره ای (Management of Laryngeal function) 47

نوزادان و كودكان كم سن و سال. 47

كودكان بزرگتر و بزرگسالان. 48

درمان عملكرد دهانی صورتی      ( Management of orofacial Function) 50

نوزادان و كودكان كم سن و سال. 50

كودكان بزرگتر(نوجوانان) و بزرگسالان. 52

دستور العمل های جدید در درمان دیزارتری.. 54

پمپ باكلوفن. 56

سیستم ارتباطی مكمل- جایگزین(AAC) 57

در نوزادان و كودكان كم سن و سال. 57

دانلود ارزیابی آبریزش دهان 2021

لینک دانلود محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا