دانلود تحقیق و پاورپوینت

دانلود مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار 2021

دانلود مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار  با نوجوانان غیربزهکار 2021

دانلود مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار 2021

لینک دانلود محصول

مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار

مقدمه
از زمانیكه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افكار ، احساسات و نگرشهای او چیزی بود كه همواره جلب توجه كرده است . تنوع در ویژگی های شخصیتی موجب گردیده است كه هر یك از افراد بشر شخصیت منحصر به فردی داشته باشند حتی در بین دوقلوهای همزاد كه ظاهرا شبیه به هم هستند ، این تفاوت  و افتراق در ویژگی های شخصیتی  آنها كاملاً آشكار است  از آنجا ئی كه دوران نوجوانی یكی از مهمترین مراحل زندگی بشری است با این وجود، مرحله ای پر كشمكش و گاه دشواری در زندگی است چرا چنین است؟ اولین و آشكار ترین پاسخ این است كه نوجوانی و بخصوص سالهای اول نوجوانی قبل از هر چیز ، دوران تغییرات جسمانی ، روانی و شناختی و نیز تغییر در الزامات اجتماعی است این نا عادلانه است كه درست زمانی كه نوجوان با سرعت بی سابقه ای بلوغ جسمانی را می گذراند ، اجتماع از او می خواهد در مستقل باشد ، روابطش را با همسالان و بزرگسالان تغییر دهد و سازگاری جنسی و آمادگی شغلی داشته باشد.( رشد و شخصیت کودک، مترجم، شهید یاسایی، سال 1370، صفحه531)  نوجوان علاوه بر كنار آمدن با همه این تغییرات رشدی باید بكوشند تا هویتی  برای خود كسب كنند . پاسخی برای این سوال بیابند كه من كیستم ؟ (رشد شخصیت كودك،مترجم ، مهشید یاسایی، سال 1370 ، صفحه 531)
مردم غالباً در دوران های تغییرات اجتماعی، شناختی دچار اختلالات روانی  و فیزیولوژیكی می شوند  كه موقتاً تعادل آنان را بر هم می زند. دوران اولیه نوجوانی زمانی برای تغییر سریع و نیز اختلالات روانی و روانی ـ فیزیولوژیكی است كه این تغییرات و اختلالات در تعدادی از نوجوانان  به درجات مختلفی بروز می كند . این اختلالات ممكن است برای گروهی از نوجوانان نسبتاً كم یا گذرا  باشد ، در مورد بعضی دیگر ممكن است شدید و درمان آن مشكل باشد و از جمله اضطراب و افسردگی و… و یا داشتن شخصیت ضد اجتماعی و بزهكاری و اعمالی مانند دزدی ، حمله شدید ، تجاوز ، آدمكشی یا استفاده از مواد مخدر و یا نقض مقررات رفت و آمد در اماكن یا  اوقات خاص، فرار از مدرسه ، تكرار جرم ، را پیش از سن مشخصه و یا صفات منقوش در شخصیت وی می باشد .(آلپورت و گوردون، رشد شخصیتی ، سال 1356، صفحه 92)
از رفتارهای سطحی شخصی و عادات مصلحتی او گرفته تا عمیق ترین و درونی ترین ارزشهایی كه جهت او در زندگی را مشخص می كند .( الیوت وگوردون ، رشد شخصیتی ، سال 1356،صفحه 92) پس باید دانست چه عواملی باعث می شوند که نوجوانان در آن مرحلة بحرانی اعمالی را بطور عمد یا غیر عمد مرتكب شوند . از جمله بزهكاری كه پاشیده شدن نظام خانواده ، فقرمالی ، عدم نظارت صحیح بر رفتارهای نوجوانان ، نداشتن وسایل تفریح سالم ، پرخاشجویی یكی از والدین و عدم تحمل رفتار آنها بوسیله نوجوانان عواملی هستند كه دختران و پسران را به فرار از خانواده ، شركت در باند نوجوانان بزهكار ، پناه بردن به اعتیاد ، دزدی و یا فحشا وا می دارند

فهرست مطالب:

عنوان…………………………………………………………………………………………………….. صفحه

گواهی ……………………………………………………………………………………………………. الف

تقدیر و تشکر …………………………………………………………………………………………. ب

تقدیم ……………………………………………………………………………………………………… ج

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 2

انگیزه تحقیق …………………………………………………………………………………………… 4

فایده و اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………….. 5

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 6

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………… 6

موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………. 7

فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………. 7

تعریف عملیاتی تحقیق ………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم : ادبیات (پیشینه تحقیق)

تاریخچه ای از روان شناسی نوجوانی………………………………………………………… 10

تعاریف نوجوانی………………………………………………………………………………………. 12

دنیای تازه افکار نوجوانی ………………………………………………………………………… 15

بزهکاری ………………………………………………………………………………………………… 22

تعریف بزهکاری ……………………………………………………………………………………… 25

طبقه بندی بزه ………………………………………………………………………………………… 26

دیدگاه کلاسیک ……………………………………………………………………………………….. 27

نظریه یادگیری اجتماعی …………………………………………………………………………… 28

نظریه ناکامی یا فرصتهای نابرابر………………………………………………………………. 28

تفاوت بزهکاری و مجرم ………………………………………………………………………….. 30

عوامل خانوادگی ……………………………………………………………………………………… 32

عوامل موجود در مدرسه ………………………………………………………………………… 39

عدالت برای نوجوانان ………………………………………………………………………………. 43

نظریه آنزیک در مورد تأثیر شخصیت در بزهکاری …………………………………….. 45

جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. 47

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 49

پژوهشهای معاصر…………………………………………………………………………………… 51

راه های پیشگیری…………………………………………………………………………………….. 53

نظریه فلاسفه یونان………………………………………………………………………………….. 56

عزت نفس ………………………………………………………………………………………………. 62

ابعاد عزت نفس ………………………………………………………………………………………. 64

مفهوم خود …………………………………………………………………………………………….. 65

ابعاد خویشتن………………………………………………………………………………………….. 66

عوامل موثر بر سطح خودپنداری……………………………………………………………….. 66

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

تعریف جامعه آماری ……………………………………………………………………………….. 72

نمونه آماری و شیوه نمونه گیری ……………………………………………………………… 72

نوع و روش تحقیق ………………………………………………………………………………….. 72

ابزارهای اندازه گیری متغیرهای تحقیق ……………………………………………………… 72

شیوه نمره گذاری گزینه ها ………………………………………………………………………. 73

روش آماری تحقیق …………………………………………………………………………………. 74

فصل چهارم : بیان و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل آماری ………………………………………………………………………………. 76

توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………. 78

نمودار شماره 1………………………………………………………………………………………. 80

جدول شماره 3………………………………………………………………………………………… 81

 نمودار شماره 2……………………………………………………………………………………… 82

 تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………… 83

فصل پنجم : خلاصه بحث و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………. 87

پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………….. 87

منابع ……………………………………………………………………………………………………… 88

ضمائم

آزمون خودپنداره بک ………………………………………………………………………………. 90

شیوه نمره گذاری گزینه های تست بک……………………………………………………….. 99

دانلود مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار 2021

لینک دانلود محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا