سبک زندگی

بی صدا- روش‌های تا کردن دستمال جیبی برای آقایان (2021)

بی صدا- روش‌های تا کردن دستمال جیبی برای آقایان (2021)

بی صدا- روش‌های تا کردن دستمال جیبی برای آقایان (2021)

برترین‌ها: دستمال‌های جیبی از نسل دستمال‌های مردانه هستند. مرد‌ها عادت داشتند در جیب شلوارشان دستمال پارچه‌ای داشته باشند، اما بعد تصمیم گرفتند آن را در جیب کتشان قرار دهند، چون در جیب شلوارشان اسکناس و سکه هم نگه می‌داشتند، بنابراین جیب شلوار محل تمیز و مناسبی برای پارچه‌ای که قرار بود صورتشان را با آن پاک کنند، نبود.

از وقتی این دستمال‌ها به جیب سینه‌ی کت و شلوار‌ها نقل مکان کردند، به تکه‌ای تزئینی تبدیل شدند. امروزه ما به دلایل واضح بهداشتی، دستمال کاغذی استفاده می‌کنیم، اما دستمال‌های جیبی هنوز هم عنصری اساسی در کت و شلوار‌های رسمی مردانه هستند.

ده روش برای تا کردن دستمال جیبی

کلاسیک

دستمال جیبی چیست؟

۱. دستمال را صاف پهن کنید.

۲. آن را از وسط تا بزنید.

۳. یک بار دیگر آن را به سمت بالا تا بزنید تا شکل مربع به خود بگیرد.

۴. یک بار دیگر آن را از درازا تا بزنید تا هم عرض جیبتان شود. دستمال تاشده را در جیبتان بگذارید، به طوری که لبه‌های دستمال به سمت بالا باشد. لزومی ندارد لبه‌ها متقارن باشند. در واقع، نامتقارن و لایه‌لایه بودن به کژوال بودن آن که ویژگی این مدل است، کمک می‌کند. این مدل با دستمال‌هایی که حاشیه‌هایی با رنگ متفاوت دارند، خیلی خوب به نظر خواهد آمد.


مربعی

دستمال جیبی چیست؟

۱. دستمال را صاف پهن کنید.

۲. آن را از وسط تا بزنید.

۳. حالا آن را یک بار دیگر از وسط تا بزنید.

۴. یک بار دیگر، دستمال را از وسط تا بزنید تا یک مستطیل باریک به وجود بیاید. دستمال را از سمت لبه‌ی پایین داخل جیبتان بگذارید، به طوری که لبه‌ی تازده شده رو به بالا باشد (ممکن است لازم باشد باز هم کمی آن را تا بزنید تا اندازه‌ی جیبتان شود).


تک قله

دستمال جیبی چیست؟

۱. دستمال را صاف پهن کنید.

۲. آن را از پایین به بالا، اریبی تا بزنید (یک گوشه را بگیرید و روی گوشه‌ی مقابلش بگذارید).

۳. یکی از گوشه‌های پایین را به سمت داخل تا بزنید تا دو سوم پهنای دستمال تا بخورد.

۴. مرحله‌ی سه را برای گوشه‌ی دیگر هم انجام دهید. بهتر است قسمت بیرون‌زده را به طرف داخل تا بزنید تا در صورت نیاز، قسمت پایینی دستمال هم‌اندازه‌ی جیبتان شود و تنها قسمت نوک آن دیده شود.


دو قله

دستمال جیبی چیست؟

۱. دستمال را صاف پهن کنید.

۲. آن را از قسمت وسط رو به بالا به صورت اریب تا بزنید تا دو گوشه روی هم قرار بگیرند. در این مرحله باید کمی به دستمال زاویه بدهید تا یکی از گوشه‌ها به سمت چپ گوشه‌ی دیگر منتقل شود. گوشه‌ها باید دو شاخه باشد به طوری که نوک آن‌ها دیده شود.

۳. یکی از گوشه‌های پایینی را به سمت داخل تا بزنید تا دو سوم دستمال تا بخورد.

۴. مرحله‌ی ۳ را با گوشه‌ی دیگر هم انجام دهید. باید قسمت‌های بیرون‌زده را به سمت داخل تا بزنید تا در صورت نیاز پایین دستمال با جیبتان هم‌اندازه شود و فقط نوک‌های دستمال دیده شود.


سه قله

دستمال جیبی چیست؟

۱. دستمال را صاف پهن کنید.

۲. آن را اریبی تا بزنید تا دو گوشه‌ی مخالف آن روی هم بیفتند. کمی به این تا، زاویه دهید تا یکی از گوشه‌ها به سمت چپ گوشه‌ی دیگر بیفتد. گوشه‌ها باید دو شاخه باشند تا هر دو نوک آن‌ها دیده شود.

۳. حالا یکی از گوشه‌های پایینی را بگیرید و آن را به سمت بالا و کج تا بزنید تا نوک سوم دستمال ایجاد شود.

۴. گوشه‌ی باقیمانده را تا بزنید و بعد باز هم تا بزنید یا طوری تنظیم کنید تا اندازه‌ی جیبتان شود. دستمال را طوری در جیبتان قرار دهید که فقط سه نوک دستمال دیده شود. می‌توانید به دلخواهتان نوک‌ها را به هم نزدیک یا از هم دور کنید، فقط مطمئن شوید که کاملاً به سمت بالا باشند.


چهار قله

دستمال جیبی چیست؟

۱. دستمال را پهن کنید.

۲. آن را اریبی تا بزنید تا دو گوشه‌ی مخالف آن روی هم بیفتند. کمی به این تا، زاویه دهید تا یکی از گوشه‌ها به سمت راست گوشه‌ی دیگر بیفتد. گوشه‌ها باید دو شاخه باشند تا هر دو نوک آن‌ها دیده شود.

۳. گوشه‌ی سمت چپ پایین را اریبی به سمت بالا و کج تا بزنید، به طوری که نوک آن در سمت راست دو قله‌ی قبلی قرار گیرد. هر سه قله باید در یک ردیف و فاصله‌ی آن‌ها از هم به یک اندازه باشند.

۴. این کار را با گوشه‌ی راست پایین هم انجام دهید و آن را مورب و به سمت بالا تا بزنید. نوک آن باید به سمت چپ قله‌های دیگر بیفتند. باز هم دقت کنید همه‌ی قله‌ها در یک ردیف و فاصله‌شان از هم به یک اندازه باشد. حالا اگر در چهار مرحله‌ی قبلی خوب عمل کرده باشید، دستمال به احتمال زیاد در جیبتان جا شود؛ در غیر این صورت، لبه‌های بیرونی و پایین دستمال را به سمت داخل تا بزنید. دستمال را طوری در جیتان قرار دهید که فقط چهار نوک آن دیده شوند.


پفی

دستمال جیبی چیست؟

۱. برای شروع، دستمال را صاف پهن کنید.

۲. وسط دستمال را بین دو انگشت خود بگیرید و بلندش کنید، طوری که لبه‌ها و گوشه‌های آن آویزان شوند.

۳. با انگشت اشاره و شست دست دیگرتان دایره‌ای درست کنید و دستمال را تا نصف، از داخل آن رد کنید. دست خود را به آرامی روی لبه‌های آویزان بکشید و به دستمال شکلی پف کرده بدهید. با دست دیگر خود، گوشه‌های آویزان را بالا ببرید، انگار می‌خواهید پوست موز را وارونه تا بزنید.

۴. وقتی همه‌ی گوشه‌ها را تا کردید، آن‌ها را مرتب کنید تا دستمال به اندازه‌ی کافی کوتاه شود و به راحتی در جیبتان جا شود و فقط پف آن دیده شود. نگران چین‌های کوچک روی پف دستمال نباشید، این خودش قسمتی از جذابیت این مدل تا زدن است.


پف بالدار

دستمال جیبی چیست؟

۱. دستمال را صاف پهن کنید.

۲. آن را اریبی تا بزنید تا دو گوشه‌ی آن روی هم بیفتد. نوک مثلث باید به سمت بالا باشد.

۳. گوشه‌ها را به سمت بالا و داخل تا بزنید تا به رأس مثلث اصلی برسند و یک لوزی تشکیل دهند. نوک پایینی (نوکی که به سمت شماست) را کمی از دو طرف بکشید تا فاصله‌ی اندکی بین تا‌ها به وجود آید. این همان گوشه است که باید از جیب بیرون باشد.

۴. دستمال تاخورده را بچرخانید تا گوشه‌ی بالدار آن بالا قرار بگیرد. سه گوشه‌ی دیگر را به سمت مرکز تا بزنید. در این مرحله باید شکلی پاکت مانند به وجود بیاید و شکاف واضحی در مرکز نوک بالدار باشد. قسمت مربعی دستمال تاشده را در جیب خود قرار دهید تا فقط نوک بالدار دستمال دیده شود. بال‌ها را کمی دستکاری کنید تا کمی نامرتب به نظر برسد.


تاج

دستمال جیبی چیست؟

۱. دستمال را صاف پهن کنید.

۲. آن را از وسط با دو انگشت خود بردارید تا لبه‌ها و گوشه‌های آن آویزان شوند.

۳. با انگشت اشاره و شست دست دیگرتان دایره‌ای درست کنید و دستمال را تا نصف، از داخل آن رد کنید.

۴. دست خود را آرام روی لبه‌های آویزان بکشید و به دستمال شکلی پف‌کرده بدهید. با دست دیگر خود، گوشه‌های آویزان را به آرامی بالا ببرید، انگار که می‌خواهید پوست موز را وارونه تا بزنید. برعکس روش پفی، گوشه‌های دستمال را بالا ببرید تا آن‌ها هم از جیب کتتان دیده شوند. می‌توانید پف را در وسط قرار دهید و گوشه‌های دستمال کنار آن باشند یا این که گوشه‌ها را یک طرف و پف دستمال را در طرف دیگر قرار دهید. این به خودتان بستگی دارد، فقط باید مطمئن شوید که این تا، زیاد مرتب و متقارن نباشد. هر چه بدشکل‌تر باشد، بهتر به نظر خواهد آمد.


گوش‌ماهی

دستمال جیبی چیست؟

۱. دستمال را صاف پهن کنید.

۲. آن را از وسط، اریبی تا بزنید تا یک گوشه‌ی آن روی گوشه‌ی مقابلش قرار گیرد.

۳. مثلث به دست آمده را یک بار دیگر از وسط تا بزنید.

۴. یکی از دو گوشه‌ی به وجود آمده را به آرامی به سمت پایین حلقه کنید (لازم نیست آن را تا بزنید یا چین‌دار کنید. چون قرار است به یک شکل گرد برسید). این عمل را برای گوشه‌ی دیگر هم انجام دهید، به طوری که روی حلقه‌ی اول قرار گیرد. نتیجه، شکلی خمیده و قیف مانند است.

۵. دستمال را از سمت مثلثی شکل آن داخل جیبتان بگذارید (شاید لازم باشد کناره‌های آن را کمی به سمت داخل تا بزنید تا اندازه‌ی جیبتان شود). فقط قسمت خمیده‌ی بالایی باید از جیبتان بیرون بزند.

چیز‌هایی که باید درباره‌ی دستمال جیبی به یاد بسپارید

دستمال جیبی چیست؟

حالا که با بعضی از روش‌های اساسی تا زدن آشنا شدید، چند قانون پایه‌ای در مورد دستمال‌های جیبی هم هست که باید بدانید:

۱. دستمال جیبی‌تان نباید با کراواتتان هماهنگ باشد. برعکس، باید رنگی مکمل یا متضاد آن داشته باشد. اگر کراوات نمی‌بندید، این قانون باز هم کاربرد دارد. اکسسوری‌های دیگرتان را از رنگ مکمل یا متضاد دستمال جیبی‌تان انتخاب کنید. در کل، هیچ‌وقت دستمال جیبی را همرنگ دیگر اجزای لباستان انتخاب نکنید.

۲. مهم نیست کدام روش تا زدن را انتخاب می‌کنید، در هر حال باید مطمئن شوید که دستمالتان برآمده نشود. جیب سینه‌ی کتتان باید همیشه صاف و مسطح باشد. بیشتر این روش‌های تا زدن طوری طراحی شده‌اند که برآمده نباشند، اما اگر دستمالتان از پارچه‌ی ضخیمی است (یا جیب کتتان کوچک‌تر از حد معمول است)، آنقدر مدل‌های مختلف را امتحان کنید تا به مناسب‌ترین گزینه برسید. از آنجا که دستمال‌های ابریشمی خیلی نازک و ظریف هستند، تقریباً هر مدل تا زدن را می‌توانید با آن‌ها انجام دهید.

۳. از این که همیشه دستمال جیبی استفاده کنید، نترسید! اگر نسبت به استایلتان حساس هستید، می‌توانید در هر موقعیتی دستمال جیبی داشته باشید. برای موقعیت‌های رسمی، آن را با کراوات همراه کنید و برای موقعیت‌های خودمانی‌تر، آن را با کت بلیزر و بدون کراوات استفاده کنید.

۴. تایی که به دستمال خود می‌زنید، اول باید با روحیه‌ی شما هماهنگ باشد و بعد با مراسمی که در آن شرکت دارید. مطمئناً بعضی از مدل‌ها از بقیه رسمی‌تر هستند، اما راستش را بخواهید، دستمال جیبی، هرچقدر هم آن را مچاله کنید، باز هم یک اکسسوری رسمی است. اگر آدم جسوری هستید، می‌توانید از مدل چهار قله برای مهمانی کاری‌تان استفاده کنید. یا اگر دوست ندارید در مهمانی دورهمی‌تان توجه زیادی جلب کنید، مدل کلاسیک را انتخاب کنید.

یک دنیا حرف با یک پارچه‌ی کوچک

دستمال جیبی تکه پارچه‌ی کوچکی است که یک دنیا حرف برای گفتن دارد. وقتی از این دستمال استفاده می‌کنید، به اطرافیانتان می‌فهمانید که آدم با اعتماد به نفسی هستید، در زمینه‌ی استایل شخصی مهارت دارید، و مهم‌تر از همه این که به جزئیات اهمیت می‌دهید. کمی رنگ و طرح در دستمال جیبی شما نشانه‌ی آگاهی و مهارت شماست و به راحتی می‌تواند به هر ست لباسی که انتخاب می‌کنید، جلوه‌ی بیشتری دهد. پس یک دستمال جیبی بردارید و رنگ‌ها، طرح‌ها و روش‌های مختلف تا زدن را آنقدر امتحان کنید تا به آنچه که با روحیات شما سازگارتر است، برسید.

تاریخچه‌ی کامل دستمال‌های جیبی (شاید دوست داشته باشید بدانید)

دستمال‌های جیبی از دستمال‌های پارچه‌ای مشتق شده‌اند که تاریخچه‌ی آن‌ها به مصر باستان برمی گردد؛ مصریان باستان برای پاک کردن آلودگی یا عرق صورتشان از این دستمال‌ها استفاده می‌کردند. بعد‌ها یونانیان ثروتمند نیز از این حرکت پیروی کردند. شاید معروف‌ترین کاربرد آن این باشد که ژولیوس سزار یک دستمال پارچه‌ای را روی زمین کولوسئوم می‌انداخت تا شروع مسابقات را اعلام کند. تماشاگران نیز برای تشویق شرکت‌کننده‌ها، دستمال‌های کوچک ابریشمی یا کتان را در هوا تکان می‌دادند.

بعد‌ها این دستمال‌های پارچه‌ای به نشانه‌ی محبت زنانه تبدیل شد. در قرون وسطی، شوالیه‌ها در زمان نبرد، دستمالی به عنوان نماد حمایت بانویی خاص یا به امید خوش‌شانسی استفاده می‌کردند. در دوران رنسانس، اگر زنی مجذوب مردی می‌شد، این را با نزدیک کردن دستمال به گونه‌اش نشان می‌داد.

ریچارد دوم، پادشاه انگلستان، را می‌توان مخترع واقعی دستمال جیبی دانست. معروف است که او همیشه دستمالی پارچه‌ای به همراه داشت و این عمل به‌سرعت از طرف اشراف و نجبا تقلید شد و در نهایت، طبقات پایین‌تر اجتماع هم این کار را تکرار کردند.

دستمال کت

در قرن هفدهم، تقریباً همه‌ی اروپایی‌ها یک دستمال پارچه‌ای در جیب شلوارشان داشتند. اما این دستمال‌ها به شدت کثیف می‌شدند، بنابراین مرد‌ها آن را به جیب کتشان منتقل کردند و کم‌کم این تکه پارچه‌ی ضروری به یکی از جنبه‌های مد مردانه تبدیل شد. با شروع قرن بیستم، مرد‌های شیک‌پوش سراسر دنیا با دستمال‌های جیبی کتان، پنبه یا ابریشم در جیب کتشان دیده می‌شدند.

در سال‌های دهه‌ی ۱۹۲۰، روش‌های جدید تا زدن دستمال، آن را به یک اکسسوری تمام‌عیار تبدیل کرد. به مرور زمان، مرد‌ها توجه ویژه‌ای به دستمال کتشان نشان دادند و دستمال پارچه‌ای دیگری برای استفاده‌ی واقعی در جیب شلوارشان گذاشتند. با این حال، با شروع جنگ جهانی دوم، استفاده از دستمال‌های پارچه‌ای به دلایل بهداشتی از مد افتاد و کارخانه‌های تولید دستمال‌کاغذی راه افتادند. از آن زمان به بعد، دستمال‌های جیبی کت، رسماً و فقط به مظهری از مد تبدیل شدند.

بازگشت

دستمال‌های جیبی در قرن بیستم به شدت محبوب بودند. اما در اواخر قرن، وقتی شلوار‌های جین و تیشرت و لباس‌های کار برای استفاده‌های روزمره جایگزین کت و شلوار شدند، دستمال‌های جیبی فقط در مراسم‌ها و مهمانی‌های رسمی استفاده می‌شدند.

با این حال، جریان‌های مد در سال‌های اخیر تغییر کرده است. امروزه، به لطف توجه دوباره به لباس‌های مردانه، دستمال‌های جیبی هم با تمام قدرت بازگشته‌اند. مرد‌ها باز هم به ظاهر خود اهمیت می‌دهند؛ انتخاب‌های کوچک و به ظاهر بی‌اهمیت آنها، مثل همین تکه پارچه‌ای که از جیبشان بیرون می‌زند، تأثیر خیلی مهمی در این امر دارد. از این گذشته، با این تنوع زیاد پارچه‌ها، بافت‌ها، رنگ‌ها و روش‌های تا زدن نسبت به گذشته، به نظر می‌رسد الان بهترین زمان برای استفاده از این اکسسوری است.

منبع: ties

بی صدا- روش‌های تا کردن دستمال جیبی برای آقایان (2021)

لینک مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا